Aktualności

Informacja dla mieszkańców gminy [aktualizacja 01.04.2020 r.]

Informacja dla mieszkańców gminy [aktualizacja 01.04.2020 r.]

            Aktualizacja [01/04/2020] OGRANICZENIA WAŻNE DLA OBYWATELI Spełniając swój obowiązek pragnę Państwa poinformować o wprowadzonych kolejnych ograniczeniach i obostrzeniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii koronawirusa. Ograniczenia wprowadzono w celu ochrony Państwa życia i zdrowia, dlatego też należy ich bezwzględnie przestrzegać. Poniżej przedstawię najważniejsze ograniczenia, które w ocenie służb epidemiologicznych powinny zahamować rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 na terenie naszego kraju. Poruszanie się na terenie Polski Od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 […]
01.04.2020r.
więcej
Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków

Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:                                                                Ogłoszenie o naborze 1/2020/OW Operacja własna Budowa marki regionu. Termin naboru wniosków: 27.04.2020 – 25.05.2020 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub w biurze Stowarzyszenia LGD […]
01.04.2020r.
więcej
Nowe obostrzenia w walce z koronawirusem

Nowe obostrzenia w walce z koronawirusem

Wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz tego zmienione zostaną zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych i zawieszona zostanie działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży.    OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ Ograniczenie dotyczy: przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych. Na […]
31.03.2020r.
więcej
Informacji dotyczących zasad BHP w gospodarstwach rolnych

Informacji dotyczących zasad BHP w gospodarstwach rolnych

Rolnictwo jest specyficzną gałęzią gospodarki, która charakteryzuje się wysokim poziomem wypadkowości. Problem dotyczy głównie niewielkich gospodarstw, które koncentrują się na kilku kierunkach produkcji. Aby utrzymać się na rynku, zmuszone są do zróżnicowania działalności, w tym do podejmowania działalności pozarolniczej. W tych właśnie gospodarstwach, stanowiących przeważającą liczbę w naszym kraju, występuje najwięcej sytuacji wypadkowych. Rolnik narażony jest na wiele zróżnicowanych zagrożeń, wynikających z częstych zmian stanowisk pracy. Czynności wykonywane w gospodarstwie różnią się między sobą charakterem, rodzajem wykonywanej funkcji, złożonością techniczną […]
31.03.2020r.
więcej
Komunikat Wójta dot. wyborów prezydenckich

Komunikat Wójta dot. wyborów prezydenckich

Szanowni mieszkańcy W związku ze wzrostem rozwoju zakażeń koronawirusem oraz podjęciem szeregu działań mających na celu maksymalne ograniczenie wszelkich kontaktów ludzi w celu zahamowania rozwoju pandemii chciałbym zwrócić Państwa uwagę na istotne kwestie biegnących terminów w kalendarzu wyborczym związanym z zaplanowanymi na dzień 10 maja br. wyborami Prezydenta RP. Od kilkunastu dni samorządowcy z całego kraju w osobach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast biją na alarm i wnioskują do odpowiednich organów o podjęcie odpowiednich kroków prawnych w celu zmiany terminu […]
30.03.2020r.
więcej
Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zgorzelec

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zgorzelec

Informuję, iż pełnomocnik komitetu wyborczego lub inna przez niego upoważniona a także wyborca który chciałby zostać członkiem OKW (w trybie uzupełnienia składu przez Komisarza Wyborczego)  mogą dokonywać zgłoszeń  kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 14:00.  Zgodnie z wprowadzonymi ograniczeniami na czas epidemii Urząd Gminy Zgorzelec jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 – 15.00, w piątek od godziny 7.30-14.00. Wszelkie informacje związane z przyjmowaniem zgłoszeń udzielane są pod numerami […]
27.03.2020r.
więcej
Wypożycz komputer ze szkoły – nowe rozwiązania ułatwiające naukę na odległość

Wypożycz komputer ze szkoły – nowe rozwiązania ułatwiające naukę na odległość

Bezpłatne użyczenie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego będzie możliwe dzięki nowym przepisom Ministerstwa.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów szkół gminnych Wójt Gminy Zgorzelec na podstawie § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 493) podjął decyzje o upoważnieniu dyrektorów szkół do użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji kształcenia na odległość dla uczniów […]
27.03.2020r.
więcej
Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

24 marca Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające do rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na terenie Polski stanu epidemii z dnia 20 marca 2020 r., wprowadzając nowe ograniczenia, które będą obowiązywać do 11 kwietnia. Wprowadzone zostaną nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.  Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można […]
24.03.2020r.
więcej
XXI Sesja nadzwyczajna 24 marca 2020

XXI Sesja nadzwyczajna 24 marca 2020

  XXI Sesja nadzwyczajna w dniu 24 marca 2020, godz. 12:00 Sesja nadzwyczajna Wo.0007.21.20   Otwarcie obrad sesji. Sprawdzenie kworum. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał. UCHWAŁA NR 129/20 RADY GMINY ZGORZELEC w sprawie zmiany Uchwały Nr 111/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgorzelec na 2020 rok UCHWAŁA NR 130/20 RADY GMINY ZGORZELEC niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Zgorzelec środków stanowiących fundusz sołecki w 2021 roku Zamknięcie obrad. Link […]
24.03.2020r.
więcej
Aplikacja „Kwarantanna domowa”

Aplikacja „Kwarantanna domowa”

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie. Jak aktywować aplikację? Pobierz aplikację Kwarantanna domowa z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu Zarejestruj się za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS. APP STORE GOOGLE […]
23.03.2020r.
więcej