Aktualności

Dzień otwarty w ZGiUK Lubań

Dzień otwarty w ZGiUK Lubań

W związku z Dniem Otwartym w RIPOK w dniu 14 czerwca 2019 roku (piątek), instalacja przy ul. Bazaltowej 1 będzie wyłączona z pracy. Odpady, które mają być odebrane w tym dniu, zostaną odebrane w dniu następnym tj. w sobotę 15 czerwca 2019 roku.
05.06.2019r.
więcej
Remont świetlicy środowiskowej im. Jana Pawła II w Tylicach

Remont świetlicy środowiskowej im. Jana Pawła II w Tylicach

31 maja br. w Tylicach uroczyście odebrano po remoncie obiekt jakim jest świetlica środowiskowa im. Jana Pawła II. W Uroczystości udział wzięli – Wójt Gminy Piotr Machaj, Sekretarz Gminy Anna Demuth-Majda, Ks. Sławomir Lewandowski, Dyrektor GOK Małgorzata Korelin, Sołtys Bogumiła Pomorska oraz mieszkańcy Tylic zaangażowani się w prace remontowe. Spotkanie poprowadził Radny Tylic Marcin Dziurman, podczas którego przedstawiono, krótką prezentację multimedialną obrazującą przebieg prac remontowych. Wójt, Ksiądz, Dyrektor GOKu i Sołtys w przemówieniach  pochwalili inicjatywę i działania mieszkańców. Wszyscy podkreślali […]
05.06.2019r.
więcej
Akcja „Sprzątamy Naszą Wieś” w Sławnikowicach

Akcja „Sprzątamy Naszą Wieś” w Sławnikowicach

W piątek 24 maja 2019 w Sławnikowicach odbyła się kolejna akcja z cyklu „Sprzątamy Naszą Wieś” zainicjowana przez Sołtysa wsi i Radę Sołecką. W ramach prac zagospodarowano teren gminny w okolicy dawnego sklepu GS. Teren, na którym w ostatnich latach stały ludmery, a później wielkogabaryty. Stał się teraz pięknym zakątkiem przy samym Szlaku Św. Jakuba. Do akcji przyłączyli się mieszkańcy wsi, którzy ciężko pracowali nad poprawą estetyki naszego sołectwa. Już są zaplanowane kolejne działania we wsi mające na celu jej […]
27.05.2019r.
więcej
Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego

W niedzielę 26 maja br. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. W Gminie Zgorzelec dzięki dobremu przygotowaniu oraz sprawnej pracy komisji wyborczych, wybory przebiegały płynnie, a liczenie głosów oraz sporządzenie protokołów odbyło się  bez większych przeszkód. Frekwencja wyniosła – 39%.
27.05.2019r.
więcej
Sukces „LUSATII” – GALOP 2019

Sukces „LUSATII” – GALOP 2019

Wielkie gratulacje dla Zespołu Pieśni i Tańca „LUSATIA” oraz dla Pana Artura Burdosza – twórcy zespołu! 20 maja 2019 r. podczas Koncertu Galowego w Centrum Kultury „Impart” we Wrocławiu zostały ogłoszone wyniki  XVII Wrocławskiego Festiwalu Tańca „GALOP 2019”. Jury przyznało zespołowi nagrody w następujących kategoriach: III miejsce w kategorii: taniec ludowy (klasy IV-VI), III miejsce w kategorii: inscenizacja taneczna (klasy VII-VIII), II miejsce w kategorii: taniec ludowy (klasy VII-VIII). Jesteśmy z Was dumni! Podziękowania kierujemy do Rodziców za pomoc w organizacji wyjazdu oraz do Wójta Gminy Zgorzelec za […]
24.05.2019r.
więcej
2 lipca otwarcie PSZOK w Jerzmankach!

2 lipca otwarcie PSZOK w Jerzmankach!

22 maja br. o godzinie 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Jerzmankach odbyło się zebranie dot. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w tej miejscowości. Spotkanie poprowadził Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, obecni byli również Radni Gminy Zgorzelec Józef Dziurman i Adam Turczyn oraz zainteresowani mieszkańcy. Na początku zebrania Wójt wytłumaczył potrzebę otwarcia nowego PSZOK oraz przybliżył wyzwania jakie czekają Gminę Zgorzelec w zakresie gospodarki odpadami dot. prac legislacyjnych. Poprosił jednocześnie mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość podczas rozpoczęcia pracy PSZOK-u z uwagi, […]
24.05.2019r.
więcej
Podział na stałe obwody głosowania w Gminie Zgorzelec

Podział na stałe obwody głosowania w Gminie Zgorzelec

21.05.2019r.
więcej
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi

Rozpoczęto III Etap robót budowlanych związanych z „Przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi”. Przystąpiono do układania warstwy izolacyjnej dachu, dociepleniem ścian zewnętrznych. We wewnętrzu przebudowywanego obiektu nakładane są tynki na ścianach pomieszczeń oraz korytarza, montowana jest instalacja c.o. Przystąpiono do układania warstwy izolacyjnej pod posadzki. Prowadzone prace przebiegają zgodnie z  harmonogramem robót, dotrzymując przewidziany termin zakończenia robót w czerwcu 2019 r. Zakończenie robót budowlanych w przewidzianym terminie pozwoli dzieciom rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020 w nowym obiekcie z nowym […]
21.05.2019r.
więcej
Gmina Zgorzelec otrzymała dofinansowanie na remont ul. Dolnej w Łagowie

Gmina Zgorzelec otrzymała dofinansowanie na remont ul. Dolnej w Łagowie

20 maja br. w Starostwie Powiatowym w Polkowicach odbyło się spotkanie Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka z samorządowcami Dolnego Śląska. Celem spotkania było podpisanie umów na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
21.05.2019r.
więcej
Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta

Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło od maja br. aplikację dla obywateli Internetowe Konto Pacjenta (IKO)   Aplikacja dostępna jest pod linkiem http://pacjent.gov.pl/ Dzięki aplikacji IKP w łatwy, bezpieczny i szybki sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach.
30.04.2019r.
więcej