Aktualności

STOP pożarom traw!

STOP pożarom traw!

W obecnej sytuacji zaangażowania służb w działaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19, prowadzenie działań związanych z likwidacją pożarów nieużytków stanowi znaczne obciążenie służby dyżurnej KP PSP Zgorzelec oraz Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych. Wobec powyższego Komendant Powiatowy PSP apeluje: STOP POŻAROM TRAW  !!! Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty. Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która […]
23.03.2020r.
więcej
Ważna informacja dot. gospodarki odpadami

Ważna informacja dot. gospodarki odpadami

Przypominamy o wprowadzonym w dniu 13 marca br. stanie zagrożenia epidemiologicznego. Dołączamy się do apelu Ministra Zdrowia, prosimy o zadbanie o zdrowie swoje i innych, poprzez pozostanie w domach. W związku z powyższym, informujemy że: PSZOKi zostają zamknięte do odwołania, wstrzymuje się indywidualne odbiory gruzu i odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z Państwa nieruchomości, wstrzymuje się akcję przekazania stojaków na worki i pojemników na odpady ulegające biodegradacji do odwołania, surowce wtórne można wystawiać w workach własnych, jeżeli nie posiadają Państwo worków dostarczonych […]
19.03.2020r.
więcej
Działania na granicy

Działania na granicy

W związku z licznymi informacjami pojawiającymi się w prasie i telewizji chciałbym poinformować, iż jako samorząd podjęliśmy szereg działań w celu udzielenia pomocy i odpowiedniego zabezpieczenia ludzi oczekujących na wjazd do naszego kraju, w tym zabezpieczenia służb sanitarnych i granicznych dokonujących czynności kontrolnych na granicy. W dniu wczorajszym wydaliśmy ok. 120 gorących posiłków dla służby granicznych, policji i straży – stacjonujących na granicy i wykonujących czynności związane z kontrolą graniczną. Gorące posiłki będą dostarczane do omawianych służb 3 razy dziennie […]
19.03.2020r.
więcej
Trwa rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej

Trwa rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu rozpoczęła rekrutację na rok szkolny 2020/2021. Zapraszamy dzieci, młodzież oraz ich rodziców do zapoznania się z naszą ofertą. Zachęcamy do nauki gry na wybranym instrumencie w jedynej państwowej szkole artystycznej Powiatu Zgorzeleckiego. Wszystkich zainteresowanych rekrutacją do zgorzeleckiej Szkoły Muzycznej informujemy, że podania dostępne są w sekretariacie oraz na stronie internetowej. Wypełnione i podpisane podanie (tj. skan pierwszej strony) można przesłać mailem na adres: psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl  lub złożyć w sekretariacie […]
18.03.2020r.
więcej
Działania w ramach projektu „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Zgorzelec” zostają zawieszone

Działania w ramach projektu „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Zgorzelec” zostają zawieszone

Pragniemy poinformować, iż działania w ramach projektu pt.: „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Zgorzelec” zostają zawieszone z uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego. Wobec ryzyka masowych zachorowań na odmiany wirusa SARS-CoV-2, Instytucja Zarządzająca – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zalecił szczególną ostrożność oraz racjonalność w podejmowanych działaniach projektowych. Gmina Zgorzelec jako Beneficjent projektu została zobowiązana do dostosowania się do zaleć wydawanych przed odpowiednie służby oraz podjęcie w związku z wydanymi zaleceniami działań zaradczych do […]
18.03.2020r.
więcej
Ważna informacja dot. platności

Ważna informacja dot. platności

W związku z ograniczonym kontaktem z pracownikami Urzędu Gminy Zgorzelec, przypominamy o możliwości dokonywania płatności poprzez systemy bankowości elektronicznej – na następujące numery rachunków bankowych: Wpłaty dotyczące należności z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości – płatności dokonywać na podany w decyzji wymiarowej numer rachunku bankowego przypisanego do danego podatnika lub na podany niżej numer rachunku bieżącego 40 2030 0045 1110 0000 0189 7190 Wpłaty tytułem opłat skarbowych należy uiszczać na rachunek bieżący urzędu 40 2030 0045 1110 0000 0189 […]
18.03.2020r.
więcej
Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa

Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa

Należąca do GK PGNiG Polska Spółka Gazownictwa – Narodowy Operator Systemu Dystrybucji Gazu Ziemnego dokłada wszelkich starań, by w związku z epidemią koronawirusa dostawy gazu do ponad 7 milionów odbiorców w całym kraju nie były zagrożone i odbywały się w sposób ciągły i bezpieczny. Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa podejmuje niezbędne działania, mające na celu zapewnienie ponad 11 tysiącom pracowników PSG bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości działalności spółki. Bezpieczeństwo pracowników jest gwarancją zachowania stabilności dostaw gazu do naszych odbiorców, dlatego spółka […]
17.03.2020r.
więcej
GDDKiA informuje o wznawianiu granic pasów drogowych

GDDKiA informuje o wznawianiu granic pasów drogowych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu informuje, iż od 2013 roku na terenie województwa trwa wznawianie granic pasów drogowych na drogach krajowych i będzie kontynuowane w latach następnych. Proces ten polega na wznowieniu przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych działek ewidencyjnych stanowiących pas drogowy, tj. ich wyznaczeniu i stabilizacji na terenie. Dodatkowo wzdłuż przebiegu granic pasa drogowego, za pomocą betonowych słupków z napisem „Pas Drogowy” (w kolorze żółtym) na terenie dokonuje się stabilizacji tzw. świadków znaków granicznych […]
16.03.2020r.
więcej
Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona

Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona

Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 zostaje zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność. Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające […]
16.03.2020r.
więcej
UWAGA PILNE! Twój głos ma znaczenie!

UWAGA PILNE! Twój głos ma znaczenie!

Szanse na rozwój naszego regionu są bardzo zagrożone. Informacja z ostatniej chwili – nasz region został wykluczony z tzw. „Platformy Węglowej”. Co to oznacza? Brak jakiejkolwiek pomocy dot. przyszłej transformacji regionu. Nasz region został pominięty w pracach na budżetem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. I to nie małym budżetem. Dlatego naszą ostatnią szansą jest złożenie uwag do  załącznika D: „Wytyczne inwestycyjne dla Polski dotyczące Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021 – 2027”. Ostateczny termin wniesienia powyższych uwag mija w dniu […]
12.03.2020r.
więcej