Aktualności

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.    
16.10.2019r.
więcej
Żołnierze z 23 Pułku Artylerii z Bolesławca odwiedzili Szkołę w Trójcy

Żołnierze z 23 Pułku Artylerii z Bolesławca odwiedzili Szkołę w Trójcy

W ramach programu Urzędu Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane Twoja sprawa” Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Trójcy podjęła pierwszą inicjatywę skierowaną do uczniów  szkoły. Zaprosiła do siebie żołnierzy z 23 Pułku Artylerii z Bolesławca celem przedstawienia uczniom tematu bezpieczeństwa oraz pojęcia ochrony. Klasy IV, V i VI obejrzały filmy przygotowane przez żołnierzy w temacie podejmowanych przez nich działań ochronnych, zapewniających bezpieczeństwo wszystkim obywatelom w kraju oraz na misjach. St. szer Adam Piela, st. szer Mateusz Gawura oraz st. szer Maciej […]
16.10.2019r.
więcej
Wybory do Sejmu i Senatu RP

Wybory do Sejmu i Senatu RP

W niedzielę 13 października br. odbyły się wybory do Sejmu i Senatu RP. W Gminie Zgorzelec dzięki dobremu przygotowaniu oraz sprawnej pracy komisji wyborczych, wybory przebiegły płynnie, a liczenie głosów oraz sporządzenie protokołów odbyło się bez przeszkód. Frekwencja wyniosła – 53,85%
15.10.2019r.
więcej
Dzień Edukacji Narodowej 2019

Dzień Edukacji Narodowej 2019

W dniu 11 października 2019 r. w Pałacu w Łagowie, uroczyście obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Zgorzelec. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz emeryci i renciści wszystkich placówek oświatowych, znajdujących się na terenie naszej gminy. Uroczystość poprowadziła Barbara Mędrek – Rutowicz – Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji. Początek uroczystości uświetnili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Łagowie prezentując program artystyczny. Zastępca Wójta Gminy Zgorzelec Pan Marek Wolanin złożył pracownikom oświaty życzenia z okazji […]
14.10.2019r.
więcej
ZAKAZ PALENIA ODPADÓW W PIECACH I KOTŁOWNIACH DOMOWYCH

ZAKAZ PALENIA ODPADÓW W PIECACH I KOTŁOWNIACH DOMOWYCH

Wójt Gminy Zgorzelec przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy, że obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z ustawą o odpadach spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami jest zagrożone karą aresztu lub grzywny. Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy naszej Gminy coraz częściej zwracają uwagę na to czym palą sąsiedzi. Pracownicy Urzędu Gminy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli w w/w zakresie i […]
10.10.2019r.
więcej
Powołany został Komitet Transformacji Regionu Turoszowskiego

Powołany został Komitet Transformacji Regionu Turoszowskiego

W ramach Zgorzeleckiego Klastra Energii powstał Komitet Transformacji Regionu Turoszowskiego. Jego głównym zadaniem jest współpraca z Komisją Europejską. W ubiegły piątek, 4 października, przedstawiciele władz samorządowych z obszaru działalności Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (ZKlaster), podpisali porozumienie, na bazie którego powstał Komitet Transformacji Regionu Turoszowskiego. Inicjatorem porozumienia jest Zarząd  Powiatu Zgorzeleckiego. Rolą Komitetu będzie działanie na rzecz transformacji regionu węglowego, zgodnie z wymogami prawa krajowego i międzynarodowego, przy współpracy z Komisją Europejską w ramach „Platform for […]
07.10.2019r.
więcej
Otwarcie klastrowej instalacji fotowoltaicznej w Jerzmankach

Otwarcie klastrowej instalacji fotowoltaicznej w Jerzmankach

Klastry Energii powstają w celu rozwijania lokalnych źródeł energii odnawialnej. Zgorzelecki Klaster w ramach współpracy z samorządami – w tym wypadku z Gminą Zgorzelec, ufundował Instalację Fotowoltaiczną dla Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach. Uroczyste otwarcie odbyło się 4 października br. przy udziale Wójta Gminy Zgorzelec Piotra Machaja, przedstawicieli władz samorządowych z gmin i miast terenu powiatu oraz władz Powiatu Zgorzeleckiego.        
07.10.2019r.
więcej
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

W niedzielę, 13 października, odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Lokale wyborcze będą czynne w godz. 7.00–21.00. Prawo udziału w głosowaniu ma obywatel polski, który: – najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, – nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, – nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, – nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. Każdy wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców. Wpisu do rejestru wyborców […]
07.10.2019r.
więcej
Ostatni termin oprowadzania po miejscu pamięci Stalag VIII A w tym roku!

Ostatni termin oprowadzania po miejscu pamięci Stalag VIII A w tym roku!

Dnia 12 października 2019 r. odbędzie się ostnie w tym roku oprowadzanie po miejscu pamięci Stalag VIII A.  Wszystkich zainteresowanych historią zapraszamy o godzinie 10.30 na półtoragodzinne oprowadzanie z profesjonalnym przewodnikiem. Dowiecie się Państwo podstawowych informacji na temat historii Stalagu VIII A i jeńców wojennych. Poznają Państwo również miejsce, w którym Olivier Messiaen 15 stycznia 1941 roku w niewoli po raz pierwszy wykonał słynny na całym świecie „Kwartet na koniec czasu”. Adres: Stalag VIII A, Kozlice 1, 59-900 Zgorzelec W […]
04.10.2019r.
więcej
Pomoc suszowa: termin naboru wniosków 3 – 31 października

Pomoc suszowa: termin naboru wniosków 3 – 31 października

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego. Wnioski można składać w terminie 3 – 31 października 2019 r. w biurach powiatowych ARiMR. Stawka pomocy będzie zróżnicowana i będzie wynosić: 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich […]
04.10.2019r.
więcej