Aktualności

PSZOK w Jerzmankach otwarty od 2 lipca 2019 r.

PSZOK w Jerzmankach otwarty od 2 lipca 2019 r.

2 lipca br. został otwarty trzeci już na terenie Gminy Zgorzelec  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tym razem w Jerzmankach. Więcej informacji na temat działalności oraz dni i godzin otwarcia poniżej.  
02.07.2019r.
więcej
Dodatkowy nabór do oddziałów przedszkolnych

Dodatkowy nabór do oddziałów przedszkolnych

  W Szkole Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Trójcy trwa dodatkowy nabór do oddziału przedszkolnego dla młodszych dzieci 3-4 letnich oraz do oddziału dzieci 5-6 letnich. Nabór trwa do końca wakacji. Zapewniamy: – bezpłatne dowozy dzieci do szkoły, – opiekę świetlicowa od godz. 7:00  do 17:00, – nowoczesną bazę dydaktyczną, – wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i przyjazną atmosferę. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.
02.07.2019r.
więcej
Umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Zgorzelec podpisana

Umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Zgorzelec podpisana

1 lipca Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj podpisał umowę na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Zgorzelec z Konsorcjum Firm Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu i Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu. Umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2022 roku.  
02.07.2019r.
więcej
XI Sesja Rady Gminy Zgorzelec

XI Sesja Rady Gminy Zgorzelec

W dniu 24 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbyła się XI Sesja Rady Gminy Zgorzelec. Na początku sesji Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj przedstawił raport o stanie gminy za 2018 r. Rada Gminy udzieliła Wójtowi wotum zaufania, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnie Skarbnik Gminy Zgorzelec Rafał Jasiul przedstawił sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec za 2018 rok oraz podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Barbara Mędrek-Rutowicz przedstawiła analizę współpracy z organizacjami […]
27.06.2019r.
więcej
Informacja dotycząca realizacji zadania pn. „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”

Informacja dotycząca realizacji zadania pn. „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”

Informacja dotycząca realizacji zadania pn. „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych” Gmina Zgorzelec we współpracy ze Związkiem Gmin Ziemi Zgorzeleckiej wykonała projekt pod nazwą „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”. Zadanie, którego koszt realizacji którego oszacowano na kwotę 23.480,70 EUR. Uzyskało ono dofinansowanie w wysokości 85 procent z programu Interreg Polska – Saksonia 2014 -2022, czyli 19.958,59 EUR. Partnerem Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckie jest Starostwo Powiatowe Görlitz. Cel projektu Celem projektu jest wypracowanie wspólnych standardów i […]
27.06.2019r.
więcej
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie: Nr ogłoszenia o naborze: 1/2019 – Rozwój działalności gospodarczych Nr ogłoszenia o naborze: 2/2019 – Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego Termin naboru wniosków: 28.06.2019-12.07.2019r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 757813163, […]
18.06.2019r.
więcej
Kurs e-learningowy pn. Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy

Kurs e-learningowy pn. Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca do skorzystania z kursu e-learningowego pn. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” zgłębiającego tajniki zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. Informacja w załączeniu.
18.06.2019r.
więcej
Firma Core PV Sp. z o. o. poszukuje gruntów do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne.

Firma Core PV Sp. z o. o. poszukuje gruntów do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne.

Firma Core PV Sp. z o. o. poszukuje gruntów do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne. Do budowy farmy fotowoltaicznej działka musi spełniać warunki: ✓ Powierzchnia działki min. 2 ha, ✓ Tereny niezacienione, niezadrzewione, ✓ klasa gruntu IV, V, VI, nieużytki, ✓ brak MPZP ✓ teren poza obszarem ochrony przyrody, ✓ brak rowów melioracyjnych ✓ linia energetyczna SN do 500 m Oferujemy: atrakcyjny czynsz dzierżawy (9 tys. zł/ ha/rok) oraz umowę dzierżawy na okres 25 lat. KONTAKT tel. 574 192 016, 570 114 […]
18.06.2019r.
więcej
Zmiana godzin pracy GOPS

Zmiana godzin pracy GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, iż od dnia 01 lipca 2019 r. do odwołania Dział Świadczeń Rodzinnych pokój nr 1 i pokój nr 3 będzie przyjmował interesantów w następujących dniach i godzinach: Poniedziałek od  godz. 8.00 do godz. 16.00 Wtorek – czwartek od  godz. 7.30 do godz. 13.00 Piątki dla interesantów są nieczynne.
18.06.2019r.
więcej
Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego

Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego

Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę oraz nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Ustawa wprowadza 3-miesięczny termin, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko oraz zachowanie ciągłości, świadczenia wychowawczego […]
18.06.2019r.
więcej