Aktualności

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej   Wójt Gminy Zgorzelec informuje: W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2019 roku  wynosi 100,00 zł  na 1 ha użytków rolnych. Obowiązuje również dodatkowy limit ustalony jako 30-krotność stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła wg stanu średniorocznego za […]
23.07.2019r.
więcej
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi

Zbliża się termin zakończenia  inwestycji związanej  z „Przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi”. Prowadzone prace wykończeniowe wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu umożliwią rozpoczęcie czynności odbiorowych przez służby wydające zgodę na użytkowanie obiektu . Zakończono również malowanie elewacji pozostałej części obiektu przyczyniając się tym do odnowienia całego budynku Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi. Po otrzymaniu decyzji na użytkowanie nowy obiekt zostanie doposażony w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt  sportowy.              
22.07.2019r.
więcej
Informacja dla rolników – susza

Informacja dla rolników – susza

Wójt Gminy Zgorzelec informuje że, poszkodowani w wyniku wystąpienia na terenie Gminy Zgorzelec klęski suszy mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Zgorzelcu o oszacowanie strat w uprawach rzepaku i rzepiku przed zbiorem plonu dotkniętego klęską suszy. Wnioski o oszacowanie szkód są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.gmina.zgorzelec.pl, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, Biuro Obsługi Klienta oraz pokój nr 5 i 2a. Komisja rozpoczyna prace szacowania strat w terenie od dnia 22.07.2019r. Wójt Gminy Zgorzelec /-/ Piotr Machaj Do pobrania […]
22.07.2019r.
więcej
DAJ SOBIE SZANSĘ — PROGRAM PROFILAKTYCZNY NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

DAJ SOBIE SZANSĘ — PROGRAM PROFILAKTYCZNY NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

DAJ SOBIE SZANSĘ — PROGRAM PROFILAKTYCZNY NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, zgodnie z umową o dofi nansowanie POWR.05.01.00-00-0006/16 Pacjencie! Daj sobie szansę! Rak rozwija się skrycie i nie boli. Rak wcześnie wykryty jest w 100% uleczalny. Jeżeli w nosie, jamie ustnej, gardle coś drażni lub niepokoi — niech oceni to lekarz! Natychmiastowa wizyta u lekarza może uratować życie! Nowotwory głowy i […]
18.07.2019r.
więcej
Obchody 100-lecia powstania Policji Państwowej

Obchody 100-lecia powstania Policji Państwowej

16 lipca br. w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu odbyła się uroczystość związana z corocznym świętem Policji, w tym roku połączona z obchodami 100-lecia powstania Policji Państwowej. Podczas uroczystości Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji  podinsp. Robert Frąckowiak wręczył awanse na wyższe stopnie policyjne oraz nagrody dla funkcjonariuszy i pracowników Policji z terenu powiatu zgorzeleckiego. Nagrody zostały dofinansowane z budżetów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego powiatu. W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj oraz władze samorządowe powiatu, miast i gmin z terenu […]
17.07.2019r.
więcej
Popularyzacja badań ankietowych

Popularyzacja badań ankietowych

W związku z popularyzacją dobrowolnych badań ankietowych wśród respondentów, przeprowadzonych przez GUS i urzędy statystyczne, w załączniku znajdują się informacje o badaniu ankietowym tj. Uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach PKZ na temat krajowych i zagranicznych, prywatnych i służbowych wyjazdów członków gospodarstw domowych w badanym kwartale roku.
17.07.2019r.
więcej
Budowa świetlicy wiejskiej w Gozdaninie

Budowa świetlicy wiejskiej w Gozdaninie

Rozpoczęto z rozmachem prace budowlane związane z  realizacją zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gozdaninie”.  Szybkie tempo robót przyczyni się do wybudowania długo oczekiwanej placówki  kulturalno-oświatowej umożliwiającej  społeczności sołectwa Gozdanin na efektywne  spędzanie wolnego czasu, organizację zajęć i imprez. Nowa świetlica umożliwi organizowanie spotkań mieszkańcom Gozdanina celem podejmowania decyzji związanych z poprawą jakości bytu na terenie wymienionej miejscowości. Operacja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gozdaninie”  mająca na celu bezpośredni rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Gozdanin współfinansowana […]
16.07.2019r.
więcej
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa

Jak co roku 11 lipca mieszkańcy Ziemi Zgorzeleckiej uczestniczyli w zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Strażnicy Pamięci Ziemi Zgorzeleckiej” uroczystych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej na Kresach Wschodnich. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trójcy sprawowaną przez proboszcza ks. Marka Reźnego w intencji ofiar ludobójstwa. Po Mszy św. jej uczestnicy zgromadzili się na placu kościelnym przy pomniku upamiętniającym pomordowanych, gdzie odbyła się część patriotyczna, której […]
12.07.2019r.
więcej
Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym

Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym

W wyniku współpracy Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstał pięcioodcinkowy film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych pt. ,,Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym”. W pierwszej jego części poruszana jest tematyka wagi wody w gospodarstwie rolnym i środowisku naturalnym. Omówione są źródła biogenów dostających się do zbiorników wodnych, czynniki wpływające na […]
12.07.2019r.
więcej
Wójt Gminy Zgorzelec podpisał porozumienie na realizację Programu Czyste Powietrze na obszarze Gminy Zgorzelec.

Wójt Gminy Zgorzelec podpisał porozumienie na realizację Programu Czyste Powietrze na obszarze Gminy Zgorzelec.

W dniu 10 lipca br. Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Łukasza Kasztelowicza w sprawie wsparcia działań w realizacji Programu Czyste Powietrze na obszarze Gminy Zgorzelec. Pomoc gmin w realizacji programu jest dobrowolna i gmina nie otrzymuje żadnych środków finansowych na te działania. Natomiast z uwagi, że program ma istotny wpływ dla środowiska i zdrowia mieszkańców naszej gminy, Wójt podjął decyzję o wsparciu działań […]
10.07.2019r.
więcej