Aktualności

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego

W niedzielę 26 maja br. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. W Gminie Zgorzelec dzięki dobremu przygotowaniu oraz sprawnej pracy komisji wyborczych, wybory przebiegały płynnie, a liczenie głosów oraz sporządzenie protokołów odbyło się  bez większych przeszkód. Frekwencja wyniosła – 39%.
27.05.2019r.
więcej
Sukces „LUSATII” – GALOP 2019

Sukces „LUSATII” – GALOP 2019

Wielkie gratulacje dla Zespołu Pieśni i Tańca „LUSATIA” oraz dla Pana Artura Burdosza – twórcy zespołu! 20 maja 2019 r. podczas Koncertu Galowego w Centrum Kultury „Impart” we Wrocławiu zostały ogłoszone wyniki  XVII Wrocławskiego Festiwalu Tańca „GALOP 2019”. Jury przyznało zespołowi nagrody w następujących kategoriach: III miejsce w kategorii: taniec ludowy (klasy IV-VI), III miejsce w kategorii: inscenizacja taneczna (klasy VII-VIII), II miejsce w kategorii: taniec ludowy (klasy VII-VIII). Jesteśmy z Was dumni! Podziękowania kierujemy do Rodziców za pomoc w organizacji wyjazdu oraz do Wójta Gminy Zgorzelec za […]
24.05.2019r.
więcej
2 lipca otwarcie PSZOK w Jerzmankach!

2 lipca otwarcie PSZOK w Jerzmankach!

22 maja br. o godzinie 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Jerzmankach odbyło się zebranie dot. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w tej miejscowości. Spotkanie poprowadził Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, obecni byli również Radni Gminy Zgorzelec Józef Dziurman i Adam Turczyn oraz zainteresowani mieszkańcy. Na początku zebrania Wójt wytłumaczył potrzebę otwarcia nowego PSZOK oraz przybliżył wyzwania jakie czekają Gminę Zgorzelec w zakresie gospodarki odpadami dot. prac legislacyjnych. Poprosił jednocześnie mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość podczas rozpoczęcia pracy PSZOK-u z uwagi, […]
24.05.2019r.
więcej
Podział na stałe obwody głosowania w Gminie Zgorzelec

Podział na stałe obwody głosowania w Gminie Zgorzelec

21.05.2019r.
więcej
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi

Rozpoczęto III Etap robót budowlanych związanych z „Przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi”. Przystąpiono do układania warstwy izolacyjnej dachu, dociepleniem ścian zewnętrznych. We wewnętrzu przebudowywanego obiektu nakładane są tynki na ścianach pomieszczeń oraz korytarza, montowana jest instalacja c.o. Przystąpiono do układania warstwy izolacyjnej pod posadzki. Prowadzone prace przebiegają zgodnie z  harmonogramem robót, dotrzymując przewidziany termin zakończenia robót w czerwcu 2019 r. Zakończenie robót budowlanych w przewidzianym terminie pozwoli dzieciom rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020 w nowym obiekcie z nowym […]
21.05.2019r.
więcej
Gmina Zgorzelec otrzymała dofinansowanie na remont ul. Dolnej w Łagowie

Gmina Zgorzelec otrzymała dofinansowanie na remont ul. Dolnej w Łagowie

20 maja br. w Starostwie Powiatowym w Polkowicach odbyło się spotkanie Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka z samorządowcami Dolnego Śląska. Celem spotkania było podpisanie umów na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
21.05.2019r.
więcej
Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta

Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło od maja br. aplikację dla obywateli Internetowe Konto Pacjenta (IKO)   Aplikacja dostępna jest pod linkiem http://pacjent.gov.pl/ Dzięki aplikacji IKP w łatwy, bezpieczny i szybki sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach.
30.04.2019r.
więcej
IX Sesja Rady Gminy Zgorzelec

IX Sesja Rady Gminy Zgorzelec

W dniu 29 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbyła się IX Sesja Rady Gminy Zgorzelec. Przed otwarcie sesji Pan Franciszek Haber złożył na ręce Wójta Gminy Zgorzelec Piotra Machaja medal i puchar za zajęcie I miejsca w XVIII Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w czwórboju dla władz. Następnie przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Wioletta Jasiul wręczyła Panu Adamowi Turczynowi zaświadczenie o wyborze na Radnego Gminy Zgorzelec po czym Radny złożył ślubowanie. Zaproszony na sesję Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz przedstawił plan modernizacji […]
30.04.2019r.
więcej
Zagospodarowanie terenów zielonych w Jędrzychowicach

Zagospodarowanie terenów zielonych w Jędrzychowicach

              W sobotę 27 kwietnia br. odbyło się sprzątanie skwerku w centrum Jędrzychowic. W akcji udział wzięła Rada Sołecka. W tym etapie usunięto chwasty i nasadzono nowe rośliny. We wcześniejszych etapach zrobiono chodnik z kostki brukowej i zamontowano nowe ławeczki. Serdeczne podziękowania dla Pana Stanisława Makutynowicza za pomoc  i udostępnienie koparki
30.04.2019r.
więcej
Wniosek o przyznanie płatności na rok 2019 r.

Wniosek o przyznanie płatności na rok 2019 r.

Szanowni Beneficjenci ! Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Biuro Powiatowe w Zgorzelcu zwraca się  z uprzejmą prośbą o niezwłoczne składanie „Wniosków o przyznanie płatności na rok 2019 r.” Wnioski należy złożyć za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus znajdującej się na stronie  www.arimr.gov.pl Termin przyjmowania wniosków upływa w dniu 15 maja 2019r. Biuro Powiatowe w Zgorzelcu ul. Boh. II Armii WP 8 jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30
30.04.2019r.
więcej