Aktualności

Gmina Przyjazna Seniorom.

Gmina Przyjazna Seniorom.

W naszej gminie jest ponad 1500 osób w wieku ponad 60 lat. Wójt Gminy Piotr Machaj wychodząc  naprzeciw oczekiwaniom tej grupy społeczności lokalnej oraz kierując się troską o warunki  życia codziennego seniorów w dniu 1 marca podpisał porozumienie o partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom ze Stowarzyszeniem MANKO w Krakowie, które działa pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Tym samym Gmina Zgorzelec  otrzymała tytuł partnera Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora, a także programu Gmina Przyjazna Seniorom.  Ogólnopolska Karta […]
22.06.2018r.
więcej
Twoja reakcja – czyjeś życie. Pomóżmy bezdomnym i starszym.

Twoja reakcja – czyjeś życie. Pomóżmy bezdomnym i starszym.

Utrzymujące się w ostatnim czasie niskie temperatury sięgające nawet kilkunastu stopni poniżej zera stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych a także osób starszych, samotnych, które nie mają bliskich osób lub nie mogą liczyć na pomoc z ich strony.   W związku z tym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej apeluje do Mieszkańców Gminy Zgorzelec o niepozostawanie obojętnym na losy innych osób, które z uwagi na niskie temperatury narażone są na niebezpieczeństwo.   Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli odpowiednim […]
22.06.2018r.
więcej
Okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Ruszów.

Okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Ruszów.

DECYZJA Nr 7/2018 NADLEŚNICZEGO Nadleśnictwa Ruszów Z dnia 22.02.2018 r. w sprawie okresowego zakazu wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Ruszów – Obręb Polana N.0210.7.2018   Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach […]
22.06.2018r.
więcej
OSP Trójca podsumowała swoją działalność.

OSP Trójca podsumowała swoją działalność.

Rok 2017 był bardzo pracowity dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trójcy. Druhowie uczestniczyli łącznie w 157 akcjach. To o 18 wyjazdów więcej niż w 2010 roku, kiedy przez powiat zgorzelecki przeszła powódź.   10 lutego 2018 r. w świetlicy wiejskiej odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Trójcy. Rok 2017 był wyjątkowo pracowity dla ochotników. Każdego roku druhowie odnotowują coraz więcej wyjazdów. Tylko w ubiegłym roku strażacy interweniowali aż 157 razy. Wśród podjętych interwencji odnotowano 48 […]
22.06.2018r.
więcej
W OSP Sławnikowice podsumowano rok 2017.

W OSP Sławnikowice podsumowano rok 2017.

Druhny i Druhowie z OSP w Sławnikowicach, w obecności Wójta Gminy Zgorzelec Piotra Machaja, Zastępcy Wójta Marka Wolanina, Prezesa Gminnego Zarządu OSP Arkadiusza Furmaniaka i Gminnego Pełnomocnika ds. Kryzysowych Mirosława Fiedorowicza dokonali podsumowania działalności OSP w Sławnikowicach za 2017 r. Podczas spotkania szczególną uwagę zwrócono na potrzebę przeprowadzenia bieżących szkoleń druhów i nowej rekrutacji chętnych do pełnienia służby na rzecz mieszkańców. Wójt przekazał wszystkim druhom okolicznościowe kalendarze oraz rejestrator (kamera samochodowa) do zapisywania przejazdów na akcje.
22.06.2018r.
więcej
Program profilaktyki onkologicznej.

Program profilaktyki onkologicznej.

Przypominamy, iż nadal kontynuowane są programy profilaktyki onkologicznej, realizowane przez WS SPZOZ w Zgorzelcu. Zachęcamy naszych mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych badań w tym zakresie. Istnieje możliwość refundacji kosztów podróży własnym transportem z miejsca zamieszkania na badania i z powrotem oraz refundacja kosztów opieki do osoby zależnej na czas badania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Zgorzelec zapewnia transport dla osób, które nie są w stanie same dotrzeć na badania. Kierując się zasadą „Lepiej zapobiegać, niż leczyć” apelujemy do naszych […]
22.06.2018r.
więcej
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zgorzelcu informuje, że w dniu 16 lutego 2018r. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze wydała prasowy Komunikat nr 12/2018, znak pisma  PO IV WOS 0610.29.2018 w sprawie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.   Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze informuje, że w dniach 19 – 23 lutego 2018 roku odbędzie się kolejny, już 17 Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.   W jego ramach każdego dnia, w godzinach od 10:00 do15:00, w budynku Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze […]
22.06.2018r.
więcej
Dzień Babci i Dziadka w Jędrzychowicach

Dzień Babci i Dziadka w Jędrzychowicach

W sobotę 20 stycznia jak co roku odbyło się spotkanie Babci i Dziadków w świetlicy wiejskiej w Jędrzychowicach zorganizowane przez Radę Sołecką oraz Radną wsi Jędrzychowice Annę Rakoczy.   Spotkanie umilił występ dzieci z Jędrzychowic oraz zespół ludowy z Żarskiej Wsi – Kwiatowianki.   Mieszkańcy wsi mile spędzili czas przy poczęstunku wspólnie uczestnicząc w zabawach i  tańcach oraz śpiewając znane utwory wraz z zespołem „Kwiatowianki”.
22.06.2018r.
więcej
Apel do mieszkańców Powiatu Zgorzeleckiego

Apel do mieszkańców Powiatu Zgorzeleckiego

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Jerzmankach (Gmina Wiejska Zgorzelec) zwraca się z apelem do mieszkańców zarówno Gminy, jak i Powiatu Zgorzeleckiego z prośbą o przesyłanie wspomnień swoich przodków – ojców, dziadków, pradziadków na adres naszej szkoły (Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Jerzmankach, 59-900 Jerzmanki 43, z dopiskiem WSPOMNIENIA). Termin nadsyłania prac do końca czerwca 2018r.   W wielu rodzinach kultywowana jest pamięć  o losach poprzednich pokoleń. Są to niepowtarzalne świadectwa historii, które stanowią bezcenne źródło informacji o minionym stuleciu. Ponieważ […]
22.06.2018r.
więcej
Spotkanie informacyjne PIFE w Jeleniej Górze.

Spotkanie informacyjne PIFE w Jeleniej Górze.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE)  w Jeleniej Górze  zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące  możliwości  pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich przez jednostki  samorządu terytorialnego.   Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości pozyskania funduszy europejskich na projekty w ramach działań przewidzianych  w zaplanowanych konkursach w 2018 roku  z Regionalnego Programu Operacyjnego  WD 2014-2020 oraz krajowych programów operacyjnych. Do udziału zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego i ich jednostek organizacyjnych.   Spotkanie odbędzie się: 21 LUTEGO 2018 r. w Jeleniej Górze:  w godzinach […]
22.06.2018r.
więcej