Aktualności

Adam Turczyn nowym Radnym Gminy Zgorzelec

Adam Turczyn nowym Radnym Gminy Zgorzelec

W wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zgorzelec, które odbyły się  31 marca br. w jednym okręgu – numer 13, obejmującym część miejscowości Jerzmanki wygrał Adam Turczyn. O mandat radnego walczyło 4 kandydatów. Dzięki dobremu przygotowaniu oraz sprawnej pracy komisji wyborczych, wybory przebiegały płynnie a liczenie głosów oraz sporządzenie protokołów odbyło się  bez zakłóceń.
01.04.2019r.
więcej
Sprzątanie osiadla w Żarskiej Wsi

Sprzątanie osiadla w Żarskiej Wsi

W minioną słoneczną sobotę 23 marca br. w Żarskiej Wsi odbyła się akcja sprzątania osiedla. Inicjatorem akcji była Radna Joanna Krawczak oraz mieszkańcy. Pomysł porządkowania został przedstawiony mieszkańcom osiedla na zebraniu w 17 marca. Aktywnie do sprzątania włączyły się dzieci, młodzież jak i dorośli mieszkańcy. Do podstawionego przez gminę kontenera udało się zebrać 2,37 tony odpadów, posprzątano tzw. „park” przy osiedlu – składowisko starych mebli, urządzeń, korzeni likwidowanych drzew itp.), oczyszczono część chodników, krawężników, pozbierano papiery. Zwieńczeniem pracowitego przedpołudnia było […]
27.03.2019r.
więcej
73. rocznica wyzwolenia Stalagu VIII A

73. rocznica wyzwolenia Stalagu VIII A

W ubiegły piątek, 11 maja 2018 roku, w Miejscu Pamięci Narodowej Stalag VIIIA uczczono pamięć jeńców Stalagu VIIIA. Uroczystość odbywająca się przed Pomnikiem Jeńców Stalagu VIIIA przypomniała wydarzenia sprzed 73 lat, kiedy żołnierze z I Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej wkroczyli na teren obecnego Zgorzelca wyzwalając ostatnich jeńców przebywających na terenie dawnego niemieckiego obozu jenieckiego przeznaczonego dla żołnierzy pokonanych armii.   Witając przybyłych na uroczystość gości, Prezes Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura Kinga Hartmann-Wóycicka przypomniała historię powstania obozu, ciężkich warunków obozowego życia […]
27.06.2018r.
więcej
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Łagowie z certyfikatem „Bezpieczne przedszkole”

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Łagowie z certyfikatem „Bezpieczne przedszkole”

Przez 7 miesięcy łagowskie przedszkolaki pod okiem nauczycieli oraz szeregu specjalistów zaproszonych do współpracy przy realizacji projektu „Bezpieczne dziecko – bezpieczne przedszkole” uczyły się zasad szeroko pojętego bezpieczeństwa. Uczestniczyły w ćwiczeniach pozorujących zagrożenie pożarem oraz warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W czasie spotkania z policjantem poznawały zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Udały się również do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, gdzie w sali edukacyjnej „Ognik” uczyły się zasad bezpiecznego zachowania w domu i w przedszkolu, utrwalały numery […]
27.06.2018r.
więcej
Poszukiwana opiekunka do osób starszych

Poszukiwana opiekunka do osób starszych

PILNIE ZATRUDNIMY NA STANOWISKO OPIEKUNKI OSÓB STARSZYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU   1) Opis stanowiska a) początek zatrudnienia: od zaraz b) forma nawiązania stosunku pracy – umowa zlecenie c) wymiar czasu pracy – 2-4 godziny dziennie /w zależności od potrzeb/ d) miejsce pracy – praca w terenie, teren gminy wiejskiej Zgorzelec   2) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku   Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dot. usług opiekuńczych oraz […]
27.06.2018r.
więcej
Dofinansowanie na sprzęt dla OSP

Dofinansowanie na sprzęt dla OSP

Gmina Zgorzelec złożyła wniosek do Ministra Sprawiedliwości o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości zakupu sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, który został rozpatrzony pozytywnie.   Dofinansowanie jakie otrzymała Gmina to 21.858,31 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup sprzętu ratowniczego dla poszczególnych jednostek. Ochotnicza Straż Pożarna w Gronowie zostanie wyposażona w zestaw PSP R1 z deską i szynami Kramera, OSP w Radomierzycach otrzyma defibrylator AED Life Pack 1000 zaś OSP w Trójcy otrzyma zestaw osłon poduszek Airbag […]
27.06.2018r.
więcej
Inwestycja, która się opłaca.

Inwestycja, która się opłaca.

Początkowo do oświetlania ulic wykorzystywano lampy gazowe, żarowe, rtęciowe, sodowe, a także metahalogenowe, które dawały światło w odcieniu pomarańczowym i nie były wydajne. Mieszkańcy naszej gminy nie mają doświadczeń w zakresie ich wydajności i efektywności, tylko dlatego, że jeszcze kilka lat wstecz oświetlenia ulicznego w większości miejscowości nie było. Obecnie stosowane w większości miejscowości w Polsce oświetlenie uliczne charakteryzuje się wydajnością na poziomie zaledwie 40%, to bardzo mało. Dlatego niezbędne są inwestycje związane z oświetleniem drogowym i zmierzające do wymiany […]
27.06.2018r.
więcej
Spotkanie Wielkanocne 2018

Spotkanie Wielkanocne 2018

W czwartkowe popołudnie 12 kwietnia 2018 r. w Pałacu w Łagowie odbyła się szósta edycja Spotkania Wielkanocnego, zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach.   Na Spotkanie Wielkanocne przybyli: Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, Sekretarz Anna Demuth-Majda, Skarbnik Rafał Jasiul, Dyrektor Centrum Rekreacyjno-Turystycznego Mirosław Celuch, Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu Monika Kurek, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogumiła Hamielec, Radny Sejmiku Dolnośląskiego Kazimierz Janik, pracownicy urzędu, jednostek samorządowych oraz Radni i Sołtysi. Podczas spotkania Gminny […]
27.06.2018r.
więcej
Wydatki JST na kulturę

Wydatki JST na kulturę

 W dniu 11 – 12 kwietnia 2018 r. w Lublinie odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty – Edukacja Przyszłości. Gminę Zgorzelec reprezentowały: Małgorzata Dzięcielska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji oraz Małgorzata Korelin – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach. Małgorzata Korelin odebrała wyróżnienie – 8 miejsce w Polsce w rankingu „Wydatki JST na kulturę” w kategorii gmin wiejskich. Dane do rankingu zostały zebrane i opracowane przez Dział Badań i Analiz Narodowego Centrum Kultury na […]
27.06.2018r.
więcej
Spotkanie robocze partnerów Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura.

Spotkanie robocze partnerów Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura.

W dniu 13 kwietnia 2018 r. odbyło się robocze spotkanie partnerów Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura. Spotkanie poświęcone było przedstawieniu informacji na temat planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach III osi priorytetowej Edukacja transgraniczna w Programie Współpracy (PW) INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Minimalna wartość dofinansowania dla projektu wynosi 50.000,00 EUR. Termin złożenia wniosku do 30 maja 2018 r.   W ramach projektu planowane są m.in. następujące działania: -utworzenie w wybranych szkołach w Zgorzelcu i Goerlitz […]
27.06.2018r.
więcej