„Czystym Powietrzu” – raport z uzyskanego dofinansowania

30.04.2024r.
Drukuj

„Czyste Powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Od uruchomienia Programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji domu skorzystało wiele gospodarstw domowych.

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” można uzyskać informację na temat programu, złożyć wniosek o dofinansowanie oraz uzyskać pomoc w rozliczeniu inwestycji.

Dane o programie Czyste Powietrze – stan na 31.03.2024r.

Gmina Zgorzelec:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 221

Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 180

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć zakończonych – 112

Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) – 1 572 516,46 zł

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Gmina Zgorzelec: w poniedziałki 9.00. – 17.00. w Urzędzie Gminy Zgorzelec

print

Zobacz także: