Debata nad Raportem o stanie gminy za rok 2021 r

13.06.2022r.
Drukuj

Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec informuje, iż w związku z zaplanowaną na dzień 15 czerwca 2022 r. na godzinę 13.00 sesją Rady Gminy Zgorzelec i debatą nad Raportem o stanie gminy za rok 2021 r. mieszkańcy Gminy Zgorzelec  mogą zabierać głos w omawianej debacie w zakresie związanym z treścią raportu.

Treść omawianego raportu jest dostępna na stronie podmiotowej BIP Gminy Zgorzelec 

Warunkiem wzięcia udziału w debacie nad raportem jest złożenie przez mieszkańca  pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób. W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy najpóźniej do dnia 15 czerwca 2022 r. Mieszkańcy (w maksymalnej liczbie 15) będą dopuszczeni do głosu – jednokrotnego wystąpienia  – według kolejności wpływu ich zgłoszenia. Maksymalny czas wystąpienia mieszkańca wynosi 5 minut.

Przewodnicząca Rady

 Anna Rakoczy

print

Załączniki

Zobacz także: