Debata nad raportem o stanie Gminy Zgorzelec za rok 2022

13.06.2023r.
Drukuj

Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec – Anna Rakoczy informuje, iż w związku z zaplanowaną na dzień 26 czerwca 2023 r. na godzinę 13.00  sesją Rady Gminy Zgorzelec i zaplanowaną debatą nad Raportem o stanie gminy za rok 2022 r. mieszkańcy Gminy Zgorzelec  mogą zabierać głos w omawianej debacie w zakresie związanym z treścią raportu.

Treść omawianego raportu  jest dostępna na stronie podmiotowej BIP Gminy Zgorzelec

Warunkiem wzięcia udziału w debacie nad raportem jest złożenie przez mieszkańca  pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób. W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa należy złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy (Biura Rady – pokój nr 24) najpóźniej do dnia 23 czerwca 2023 r. do godziny. 11.00. Mieszkańcy (w maksymalnej liczbie 15) będą dopuszczeni do głosu – jednokrotnego wystąpienia  – według kolejności wpływu ich zgłoszenia.

Maksymalny czas wystąpienia mieszkańca wynosi 5 minut.

Przewodnicząca Rady

Gminy Zgorzelec

Anna Rakoczy

print

Załączniki

Zobacz także: