Debata nad raportem o stanie Gminy Zgorzelec za rok 2023

03.06.2024r.
Drukuj

Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec informuje, iż w związku z zaplanowaną na dzień 11 czerwca 2024 r. na godzinę 13.00  sesją Rady Gminy Zgorzelec  i  zaplanowaną debatą nad Raportem o stanie gminy za rok 2023 r. mieszkańcy Gminy Zgorzelec  mogą zabierać głos w omawianej debacie w zakresie związanym z treścią raportu.

Treść omawianego raportu jest dostępna na stronie podmiotowej BIP Gminy Zgorzelec 

Warunkiem wzięcia udziału w debacie nad raportem jest złożenie przez mieszkańca  pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób. W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa należy złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy (Biura Rady – pokój nr 24) najpóźniej do dnia 10 czerwca 2024 r. do godziny. 16.00. Mieszkańcy (w maksymalnej liczbie 15) będą dopuszczeni do głosu – jednokrotnego wystąpienia – według kolejności wpływu ich zgłoszenia.

Maksymalny czas wystąpienia mieszkańca wynosi 5 minut.

Przewodnicząca Rady

Anna Rakoczy

print

Załączniki

Zobacz także: