Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

03.12.2021r.
Drukuj

Trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych
 i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła luba spalania paliw do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany, podpis elektroniczny albo e-dowód.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl

Naciśnij →  złóż deklarację → wypełnij ją i wyślij.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca 2021r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie uruchomione po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.

 Nie masz dostępu do internatu albo nie posiadasz profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub
e-dowodu?

Deklarację możesz złożyć osobiście we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie Gminy lub wysłać listem.

materiały do pobrania

print

Zobacz także: