Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających

Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających

Projekt „Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających” jest międzynarodową, transgraniczną inicjatywą na pograniczu polsko-niemieckim, dofinansowaną ze środków Interreg Polska-Saksonia. Projekt realizowany jest w partnerstwie czterech organizacji – dwóch organizacji z Polski Fundacja EkoRozwoju (Wrocław, partner wiodący) i Fundacja Zielona Akcja (Legnica) oraz dwóch organizacji z Niemiec Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal – IBZ i Lebens(T)räume e.V.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie i nawiązanie partnerskiej współpracy na rzecz kreowania środowiska przyjaznego dla (dzikich) pszczół i owadów, a także w zakresie kształtowania opinii społeczeństwa w temacie współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju na obszarze pogranicza.

Cele szczegółowe projektu to:

  • Nawiązanie współpracy między instytucjami na pograniczu polsko-niemieckim przy wspólnym działaniu na rzecz środowiska: odtworzeniu i pielęgnacji siedlisk dla owadów zapylających – sadów, łąk, stref nektarodajnych i miejsc rozrodu owadów,
  • Podniesienie wiedzy mieszkańców pogranicza na temat współczesnych zagrożeń i przyczyn znacznego zmniejszania się populacji owadów zapylających i sposobów przeciwdziałania, które mogą być podejmowane przez mieszkańców, pszczelarzy, samorządy lokalne oraz upowszechnienie idei ochrony dzikich pszczół,
  • Wykorzystanie naukowej wiedzy poprzez wdrożenie zaleceń do działań na rzecz zachowania siedlisk owadów zapylających oraz wizyty w pokazowych pasiekach.

Do zakładanych rezultatów działań realizowanych przez partnerów oraz koordynowanych przez Fundację EkoRozwoju należą m.in.:

  • utworzenie 9 stref miododajnych ( 4 łąki w Niemczech i 500 drzew w 5 lokalizacjach w Polsce)
  • pielęgnacja 4 tradycyjnych sadów oraz nasadzenia drzew owocowych  ( 100 w Niemczech i 100 w Polsce)
  • opracowanie 2 wzorców w zakresie ochrony przyrody i przyjaznej dla owadów pielęgnacji tradycyjnych sadów, a także opracowanie rekomendacji dotyczących zachowania siedlisk i pożytków poprzez odtwarzanie zadrzewień.

Nazwa programu: Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Budżet projektu: 375 090,94 EUR

Żródła finansowania:

318 827,27 EUR – dofinansowanie z Unii Europejskiej (85%), Interreg Polska-Saksonia
7 782,90 EUR – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Beneficjent wiodący: Fundacja EkoRozwoju

Partnerzy: Fundacja Zielona Akcja (PL), Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal /IBZ/ (DE), Lebens(T)räume e.V. (DE)

Projekt współfinansowany ze środków Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu