Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających

05.05.2020r.
Drukuj

W związku z realizacją projektu współpracy transgranicznej w zakresie bioróżnorodności Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja zachęca do podjęcie działań tzw. mikroadptacji, które są finansowane ze środków współpracy transgranicznej Programu Interreg Polska-Saksonia. Działania te, to sadzenie drzew nektarodajnych – modelowe działania odtwarzające aleje lub nasadzenia liniowe w gminach

W ramach projektu możliwe jest posadzenia drzew nektarodajnych (gatunki rodzime tj. lipy, klony, dęby, jarząby, buki, wierzby itp., drzewa owocowe) na terenie należącym do gminy – 100 szt. drzew zaplanowanych w projekcie dla każdej gminy, która się zgłosi i zostanie zakwalifikowana do projektu.

Pierwsze nasadzenia zostały wykonane jesienią 2019, kolejne będą w roku 2020 i 2021. Każde nasadzenie zostanie oznakowane tablicą informacyjną. To ważne działania odtwarzające siedliska owadów zapylających oraz dające pożytki dla pszczół. Nasadzenia
jednocześnie pełnią funkcje adaptacyjne do zmian klimatu. Fundacja organizuje  warsztaty prezentujące możliwości tworzenia korzystnych siedlisk dla owadów zapylających.

Do udziału w projekcie zgłaszać się mogą organizacje działające na rzecz lokalnego środowiska, rady sołeckie, lokalne grupy odnowy wsi, zarządy dróg itp.

Nasadzenia powinny być zlokalizowana na terenie publicznym w miejscowości lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie, mogą to być np. tereny zielone w centrum miejscowości lub przy szkole, świetlicy, boisku, lokalnym stawie, parku wiejskim, łące. Lokalizacje powinny znajdować się na terenie publicznym, należącym do np. gminy, szkoły, instytucji, organizacji wiejskiej. Zagaszane miejscowości będą zobowiązane do uzyskania formalnej zgody właściciela lub zarządcy terenu – na etapie zgłoszenia do udziału w projekcie
niezbędna jest zgoda.

Chętnych do udziału w projekcie prosimy o kontakt z Wydziałem Organizacyjnym Urzędu gminy Zgorzelec nr tel. 75 77 214 45

Więcej informacji o projekcie klik

W razie pytań prosimy o kontakt: bochynska@zielonaakcja.pl

Działanie jest finansowane z projektu „Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających” realizowanego przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”, we współpracy z Fundacją Ekorozwoju, IBZ ST. Marienthal, Lebens Traume.

print

Zobacz także: