Dni Seniora w DPD „Ostoja”

23.10.2019r.
Drukuj

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu zainicjował działania integracyjne i profilaktyczne w DPD „Ostoja” w Zgorzelcu. Do działań dołączyła młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu oraz Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu. Świadomość zbliżającej się jesieni, pogarszające się zdrowie, trudności z wykonywaniem codziennych czynności mogą nawet doprowadzić do depresji. Potrzeby psychospołeczne osób starszych w dużej mierze pokrywają się z potrzebami osób z innych grup wiekowych. Chwile, które uprzyjemniły czas mieszkańców na pewno spowodowały, że wielu z nich poczuło się lepiej i radośniej. Repertuar muzyczny zaprezentowany przez młodzież szkolną sprawił, że twarzach seniorów pojawił się uśmiech.

Mając na uwadze dobre zdrowie, które jest niezbędne wszystkim seniorom, pracownicy Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili pogadankę nt. profilaktyki grypy oraz roli aktywności fizycznej w życiu każdego człowieka. Na zakończenie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wręczył wszystkim słodkości, których był sponsorem.

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgorzelcu

 

print

Zobacz także: