DODATEK OSŁONOWY

10.01.2022r.
Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, o możliwości składania wniosków o dodatek osłonowy w  ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Mieszkańcy gminy Zgorzelec mogą składać wnioski w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ul. Kościuszki 70

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1) dodatek przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł*
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł* na osobę.

*dochód wrozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do:

  • 31 stycznia 2022 r. wtedy wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
  • Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Infolinia  dot. dodatku osłonowego

 +48 22 369 14 44

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

źródło: GOPS w Zgorzelcu

print

Zobacz także: