DODATEK WĘGLOWY – DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

04.10.2022r.
Drukuj

Ten sam adres – kilku wnioskodawców – dodatek przysługuje wnioskodawcy który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, iż w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy/ dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego, mających ten sam adres miejsca zamieszkania dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości wypłaty dodatku węglowego / dodatku dla gospodarstw domowych – dla osób które zamieszkują pod tym samym adresem  i składają  wnioski jako kolejni wnioskodawcy.

print

Zobacz także: