Dodatek węglowy

18.08.2022r.
Drukuj

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Na terenie Gminy Zgorzelec obsługę wniosków dodatku węglowego realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy – przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy na paliwo stałe

o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 % węgla kamiennego.

Warunek konieczny:

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Komu nie przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla w cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Wnioski o dodatek węglowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Kościuszki 70 w Zgorzelcu

poniedziałek od godz. 8:00 do godz.16:00

wtorek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 13:00

(piątki są wyłączone z obsługi interesantów)

Wnioski składamy:

 • za pośrednictwem poczty,
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • tradycyjnie (papierowo) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

Termin przyjmowania wniosków o dodatek węglowy można składać do dnia  30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

print

Załączniki

Zobacz także: