Dofinansowanie dla gminnych OSP

26.10.2022r.
Drukuj

Wójt Piotr Machaj oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Arkadiusz Furmaniak składają serdeczne podziękowania na ręce Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za udzielone wsparcie finansowe na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zgorzelec w ramach programu priorytetowego pn.: Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Do programu przystąpił cztery jednostki z terenu Gminy Zgorzelec, w tym:

– OSP KSRG Radomierzyce, która uzyskała wsparcie finansowe w kwocie: 14.900,00 zł

– OSP KSRG Trójca, która uzyskała wsparcie finansowe w kwocie: 10.000,00 zł.

– OSP Gronów, która uzyskała wsparcie finansowe w kwocie: 11.000,00 zł.

– OSP Sławnikowice, która uzyskała wsparcie finansowe w kwocie: 10.000,00 zł.

Przyznane środki został wydatkowane na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego, które podniosły gotowości bojową służb ratowniczych. W ten sposób Fundusz wspiera działania Ochotniczych Straży Pożarnych, które zwykle jako pierwsze docierają na miejsce zdarzenia i podejmują akcje ratowniczo-gaśnicze na terenie gminy i powiatu Zgorzeleckiego.

print

Zobacz także: