Dokumentacje projektowe

26.09.2023r.
Drukuj

Na zlecenie Gminy Zgorzelec zostały opracowane dokumentacje projektowe dla takich zadań jak:

  • Przebudowa mostu w Jędrzychowicach droga nr 109134D. Na dzień dzisiejszy na moście obowiązuje ograniczenie tonażowe do 3,5 tony ze względu na jego stan techniczny. Pierwotnie zadanie to miało być realizowane jeszcze w br. roku, niestety ze wzglądu na czas pozyskiwania wszystkich pozwoleń wodno-prawnych realizacja przebudowy się przesuwa,
  • Budowa dwóch zatok autobusowych w Osieku Łużyckim oraz Koźlice przy drodze powiatowej 2385D. W obu przypadkach przebudowa ta ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców obu miejscowości w obrębie przystanków autobusowych.

Dzięki posiadanej dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Łagowie” dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 6 – PGR, w bieżącym roku planowany jest przetarg na w/w zadanie, aby w roku 2024 świetlica mogła funkcjonować.

Mimo posiadania kilku dokumentacji na przebudowę, budowę lub też rozbudowę infrastruktury Gmina Zgorzelec nie zatrzymuje się i w dalszym ciągu realizujemy kolejne koncepcje. Mamy już ostateczną wersję budowy boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim.

print

Zobacz także: