„Dostępny samorząd – granty”

Gmina Zgorzelec otrzymała grant w wysokości 99.374,50 zł.
z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych  w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” finansowany ze środków  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

         W ramach projektu nasz samorząd usprawni dostęp do dóbr, usług publicznych oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach w tym osób z niepełnosprawnościami.

         W ramach projektu w Urzędzie Gminy Zgorzelec realizowane będą takie zadania jak:

  • Zakup i montaż dźwigu osobowego (windy)
  • Zakup pętli indukcyjnej przenośnej dla osób z dysfunkcją słuchu
  • Zakup przewijaka ściennego dla niemowląt
  • Zakup krzesła ewakuacyjnego
  • Zakup sygnalizatora akustycznego
  • Usługa tworzenia napisów do nagrań z sesji
  • Usługa doradcza w zakresie dostępności z obsługi klienta z niepełnosprawnością
  • Usługa doradcza w zakresie dostępności cyfrowej
  • Usługa cyfrowego tłumacza migowego.