Działania w ramach projektu „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Zgorzelec” zostają zawieszone

18.03.2020r.
Drukuj

Pragniemy poinformować, iż działania w ramach projektu pt.:

Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Zgorzelec”

zostają zawieszone z uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego.

Wobec ryzyka masowych zachorowań na odmiany wirusa SARS-CoV-2, Instytucja Zarządzająca – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zalecił szczególną ostrożność
oraz racjonalność w podejmowanych działaniach projektowych. Gmina Zgorzelec jako Beneficjent projektu została zobowiązana do dostosowania się do zaleć wydawanych przed odpowiednie służby oraz podjęcie w związku z wydanymi zaleceniami działań zaradczych
do specyfiki projektu.

Mając na względzie wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności, kierując się przede wszystkim dobrem oraz bezpieczeństwem Uczestników projektu a także personelu projektowego, przy jednoczesnym względzie racjonalności wydawania środków publicznych – Gmina Zgorzelec, podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu działań projektowych.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z koniecznością tymczasowego zawieszenia działań oraz przesunięciem terminów części wsparcia dla Uczestników projektu, Gmina Zgorzelec dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założenia projektu w odpowiednim terminie.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

print

Zobacz także: