DZIAŁANIE SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA

SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA

Główny obecnie źródłem zagrożeniem dla mieszkańców Gminy Zgorzelec jest zwiększony kontrolowany wypływ wód ze zbiornika na Zaporze Witka w Niedowie.

W celu bezzwłocznego informowania mieszkańców o ewentualnym zagrożeniu, w chwili wystąpienia wyżej wymienionego zjawiska, zostanie bezzwłocznie podany do publicznej wiadomości komunikat dla mieszkańców Sołectw Ręczyn i Radomierzyc, który każdorazowa  zostanie ogłoszony z Nastawni Zapory na zbiorniku przemysłowym Elektrowni Turów w Niedowie.

Komunikat zostanie ogłoszony za pośrednictwem systemu syren i głośników zlokalizowanych na zaporze w Niedowie oraz przy remizie OSP w Radomierzyce.

Na wypadek wystąpienia zagrożenia syrena zawsze uruchamiana będzie dwukrotnie:

  1. „Ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.
  2. „Odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

 

PRZYBLIŻONA TREŚĆ SŁOWNEGO KOMUNIKATU, KTÓRY NA WYPEDEK FAKTYCZNEGO ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO BĘDZIE PODAWANY Z NASTAWNI ZAPORY ELEKTROWNI TURÓW W NIEDOWIE BEZPOŚREDNIO PO URUCHOMIENIU SYRENY ALARMOWEJ.

 

UWAGA MIESZKAŃCY  RĘCZYNA I RADOMIERZYC!

 

W ostatnim okresie czasu wystąpiły intensywne opady deszczu i duży dopływ wody do zbiornika w Niedowie. W dniu …….   od godzinie ………  nastąpi zwiększenie wypływu wody z zapory. POWTARZAM:  W dniu …….   od godzinie ………  nastąpi zwiększenie wypływu wody z zapory. Wypływ może spowodować wystąpienie wody z koryta rzeki i podtopienia w Ręczynie i Radomierzycach. Należy zachować ostrożność i obserwować teren. POWTARZAM: zachować ostrożność i obserwować teren. Proszę stosować się do zaleceń Wójta i Sołtysów Gminy.

 

 

UWAGA MIESZKAŃCY RADOMIERZYC I RĘCZYNA!

Syrena alarmowa na remizie OSP w Radomierzycach uruchamiana jest na wypadek różnych zdarzeń kryzysowych (np.: pożarów, wypadków drogowych itp.). Wzywa ona do stawiennictwa w remizie członków OSP KSRG w Radomierzycach i uczestnictwa ich w działaniach ratowniczych. Lecz syrena ta,  może być również uruchomiona z Nastawni zapory na zbiorniku przemysłowym Elektrowni Turów w Niedowie. Uruchomienie syreny z Nastawni zapory w Niedowie będzie następowało tylko w wypadku ostrzegania mieszkańców Radomierzyc i Ręczyna o planowanym zwiększonym wypływie wody z zapory na zbiorniku przemysłowym Elektrowni Turów w Niedowie, który stworzyć może zagrożenie powodziowe w Sołectwach. W tym wypadku ogłoszenie i odwołanie alarmu będzie poprzedzone podaniem komunikatu głosowego.