Dzień Ziemi w naszej gminie

26.04.2022r.
Drukuj

Z okazji Dnia Ziemi, święto obchodzone jest 23 kwietnia od ponad 30 lat, mieszkańcy Ręczyna, Łomnicy oraz uczniowie ze szkoły w Jerzmankach zorganizowali akcję sprzątania ulic i terenów zielonych swoich miejscowości ze śmieci zalegających poza miejscami do tego wyznaczonymi.

Główną ideą Dnia Ziemi jest promowanie ochrony środowiska, poszerzanie świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą.

Młodsi i starsi mieszkańcy wspólnie zebrali się by posprzątać swoje miejscowości z zalegających odpadów. Łącznie udało się zebrać kilkadziesiąt worków odpadów, opony, dywany, elektrośmieci itp.

Po ciężkiej pracy wszyscy uczestnicy zasiedli przy ognisku i upiekli kiełbaski. W Łomnicy dodatkowo Sołtys i Rada Sołecka przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach zorganizowali dla dzieci gry i zabawy, animacje oraz słodki poczęstunek.

Wójt Piotr Machaj dziękuje wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i poświęcony czas, wspólne sprzątanie to okazja do integracji naszych lokalnych społeczności.

W ramach obecnego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy każdy mieszkaniec może oddać do PSZOKu dowolną ilość mebli i innych odpadów wielkogabarytowych powstałych w gospodarstwie domowym. PSZOKi znajdują się w trzech miejscowościach naszej gminy – w Żarskiej Wsi, Radomierzycach oraz w Jerzmankach.

JERZMANKI

RĘCZYN

ŁOMNICA

print

Zobacz także: