OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

08.07.2022r.
Drukuj

Przedmiotem postępowania jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych o nr 230/3, 230/4, 230/6, 230/7, 230/8, 230/9, 230/10, 230/11, 230/13, 230/14, 230/15, 230/16, 230/17, 230/20 obręb Sieniawka AM-2, gmina Bogatynia wraz z udziałami w działkach 230/5, 230/10, 230/12, 230/19 stanowiących drogi dojazdowe.
Szczegółowy opis przedmiotu postępowania oraz formularz ofertowy dostępne są na stronie Internetowej Ogłaszającego pod adresem:

https://pgegiek.pl/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci

Przedmiotem postępowania jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych o nr 230/3, 230/4, 230/6, 230/7, 230/8, 230/9, 230/10, 230/11, 230/13, 230/14, 230/15, 230/16, 230/17, 230/20 obręb Sieniawka AM-2, gmina Bogatynia wraz z udziałami w działkach 230/5, 230/10, 230/12, 230/19 stanowiących drogi dojazdowe.
Szczegółowy opis przedmiotu postępowania oraz formularz ofertowy dostępne są na stronie Internetowej Ogłaszającego pod adresem:

https://pgegiek.pl/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci

Pracownikiem upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami w sprawach dotyczących organizacji postępowania i przedmiotu postępowania jest: Renata Ławrynowicz, Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, tel. 75 77 35 414, e-mail:

https://pgegiek.pl/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci

Opis nieruchomości:
– działka nr 230/3 o powierzchni – 0,1241 ha w tym RIIIa – 0,1241 ha), zbywana wraz z udziałem 276/1000 w dz. nr 230/5 oraz z udziałem 75/1000 w dz. nr 230/19 stanowiących drogi dojazdowe. Cena wywoławcza – 48.200,00 zł, wadium – 4.820,00 zł
– działka nr 230/4 o powierzchni – 0,1048 ha, w tym RIIIa – 0,1048 ha). Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zbywana wraz z udziałem 234/1000 w dz. nr 230/5 oraz z udziałem 63/1000 w dz. nr 230/19 stanowiących drogi dojazdowe. Cena wywoławcza -40.700,00 zł, wadium- 4.070,00 zł
– działka nr 230/6 o powierzchni – 0,1261 ha, w tym RIIIa – 0,1261 ha, zbywana wraz z udziałem 281/1000 w dz. nr 230/5 oraz z udziałem 76/1000 w dz. nr 230/19 stanowiących drogi dojazdowe. Cena wywoławcza 49.000,00 zł, wadium 4.900,00 zł
– działka nr 230/7o powierzchni – 0,0939 ha, w tym RIIIa – 0,0939 ha), zbywana wraz z udziałem 209/1000 w dz. nr 230/5 oraz z udziałem 56/1000 w dz. nr 230/19 stanowiących drogi dojazdowe. Cena wywoławcza 38.400,00 zł, wadium 3.840,00 zł.
– działka nr 230/8 o powierzchni – 0,1041 ha, w tym RIIIa – 0,1041ha), zbywana wraz z udziałem 110/1000 w dz. nr 230/10 oraz z udziałem 63/1000 w dz. nr 230/19 stanowiących drogi dojazdowe. Cena wywoławcza 40.500,00 zł, wadium 4.050,00 zł.
– działka nr 230/9 o powierzchni – 0,1052 ha, w tym RIIIa – 0,1052 ha), zbywana wraz z udziałem 111/1000 w dz. nr 230/10 oraz z udziałem 63/1000 w dz. nr 230/19 stanowiących drogi dojazdowe. Cena wywoławcza 40.900,00 zł, wadium 4.090,00 zł.
– działka nr 230/11 o powierzchni – 0,0916 ha, w tym RIII – 0,0916 ha), zbywana wraz z
udziałem: 97/1000 w dz. nr 230/10, 124/1000 w dz. nr 230/12 oraz z udziałem 55/1000 w dz. nr 230/19 stanowiących drogi dojazdowe. Cena wywoławcza 29.900,00 zł, wadium 2.990,00 zł.
– działka nr 230/13 o powierzchni – 0,0982 ha, w tym RIIIa – 0,0982 ha), zbywana wraz z
udziałem: 104/1000 w dz. nr 230/10, 133/1000 w dz. nr 230/12 oraz z udziałem 59/1000 w dz. nr 230/19 stanowiących drogi dojazdowe. Cena wywoławcza 32.000,00 zł, wadium 3.200,00 zł.
– działka nr 230/14 o powierzchni – 0,1355 ha, w tym RIIIa – 0,1355 ha), zbywana wraz z
udziałem: 143/1000 w dz. nr 230/10, 184/1000 w dz. nr 230/12 oraz z udziałem 82/1000 w dz. nr 230/19 stanowiących drogi dojazdowe. Cena wywoławcza 43.800,00 zł, wadium 4.380,00 zł.
– działka nr 230/15 o powierzchni – 0,1025 ha, w tym RIIIa – 0,1025 ha, zbywana wraz z
udziałem: 109/1000 w dz. nr 230/10, 140/1000 w dz. nr 230/12 oraz z udziałem 61/1000 w dz. nr 230/19 stanowiących drogi dojazdowe. Cena wywoławcza 31.200,00 zł, wadium 3.120,00 zł.
– działka nr 230/16 o powierzchni – 0,3081 ha, w tym RIIIa – 0,3081 ha), zbywana wraz z udziałem: 326/1000 w dz. nr 230/10, 419/1000 w dz. nr 230/12 oraz z udziałem 185/1000 w dz. nr 230/19 stanowiących drogi dojazdowe. Cena wywoławcza 83.200,00 zł, wadium 8.320,00 zł
– działka nr 230/17 o powierzchni – 0,2695 ha, w tym RIIIa – 0,2695 ha, zbywana wraz z
udziałem: 162/1000 w dz. nr 230/19 stanowiącej drogę dojazdową. Cena Wywoławcza 74.200,00 zł, wadium 7.420,00 zł
– działka nr 230/20 o powierzchni – 0,1335 ha, w tym RIIIa – 0,1335 ha). Cena wywoławcza 37.700,00 zł, wadium 3.770,00 zł

UWAGA:
Do ceny nabycia zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz obowiązujący podatek VAT.

W m.p.z.p. przedmiotowe działki oznaczone są następująco:
– nr 230/3 – tereny o funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o skoncentrowanych układach zabudowy (MM7.1/MM3.1). Funkcja dopuszczalna – zieleń parkowa.
– nr 230/4, 230/5, 230/6, 230/7, 230/8, 230/9 – tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o skoncentrowanym układach zabudowy (MM7.1). Funkcja dopuszczalna – zieleń parkowa.
– nr 230/10, 230/19 –tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o skoncentrowanym układach zabudowy ( MM7.1), tereny dróg i ulic publicznych (KL5), tereny funkcji mieszanej – usługowej oraz produkcyjnej (strefy przedsiębiorczości) – U3.
– nr 230/11, 230/14, 230/16 – tereny dróg i ulic publicznych (KL5) / – tereny funkcji mieszanej – usługowej oraz produkcyjnej (strefy przedsiębiorczości) – U3.
– nr 230/12, 230/13, 230/15, 230/17, 230/20 – tereny funkcji mieszanej – usługowej oraz produkcyjnej (U3).
Funkcje dopuszczalne (dla 230/10, 230/19, 230/11, 230/14, 230/16, 230/12, 230/13, 230/15, 230/17, 230/20): mieszkaniowa (wyłącznie, jako wbudowana, nieprzekraczająca 10 % powierzchni użytkowej), zieleń parkowa, turystyka, sport i rekreacja oraz urządzenia komunikacji samochodowej.

Pracownikiem upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami w sprawach dotyczących organizacji postępowania i przedmiotu postępowania jest: Renata Ławrynowicz, Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, tel. 75 77 35 414, e-mail: renata.lawrynowicz@gkpge.pl.
Opis nieruchomości:
– działka nr 230/3 o powierzchni – 0,1241 ha w tym RIIIa – 0,1241 ha), zbywana wraz z udziałem 276/1000 w dz. nr 230/5 oraz z udziałem 75/1000 w dz. nr 230/19 stanowiących drogi dojazdowe. Cena wywoławcza – 48.200,00 zł, wadium – 4.820,00 zł
– działka nr 230/4 o powierzchni – 0,1048 ha, w tym RIIIa – 0,1048 ha). Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zbywana wraz z udziałem 234/1000 w dz. nr 230/5 oraz z udziałem 63/1000 w dz. nr 230/19 stanowiących drogi dojazdowe. Cena wywoławcza -40.700,00 zł, wadium- 4.070,00 zł
– działka nr 230/6 o powierzchni – 0,1261 ha, w tym RIIIa – 0,1261 ha, zbywana wraz z udziałem 281/1000 w dz. nr 230/5 oraz z udziałem 76/1000 w dz. nr 230/19 stanowiących drogi dojazdowe. Cena wywoławcza 49.000,00 zł, wadium 4.900,00 zł
– działka nr 230/7o powierzchni – 0,0939 ha, w tym RIIIa – 0,0939 ha), zbywana wraz z udziałem 209/1000 w dz. nr 230/5 oraz z udziałem 56/1000 w dz. nr 230/19 stanowiących drogi dojazdowe. Cena wywoławcza 38.400,00 zł, wadium 3.840,00 zł.
– działka nr 230/8 o powierzchni – 0,1041 ha, w tym RIIIa – 0,1041ha), zbywana wraz z udziałem 110/1000 w dz. nr 230/10 oraz z udziałem 63/1000 w dz. nr 230/19 stanowiących drogi dojazdowe. Cena wywoławcza 40.500,00 zł, wadium 4.050,00 zł.
– działka nr 230/9 o powierzchni – 0,1052 ha, w tym RIIIa – 0,1052 ha), zbywana wraz z udziałem 111/1000 w dz. nr 230/10 oraz z udziałem 63/1000 w dz. nr 230/19 stanowiących drogi dojazdowe. Cena wywoławcza 40.900,00 zł, wadium 4.090,00 zł.
– działka nr 230/11 o powierzchni – 0,0916 ha, w tym RIII – 0,0916 ha), zbywana wraz z udziałem: 97/1000 w dz. nr 230/10, 124/1000 w dz. nr 230/12 oraz z udziałem 55/1000 w dz. nr 230/19 stanowiących drogi dojazdowe. Cena wywoławcza 29.900,00 zł, wadium 2.990,00 zł.
– działka nr 230/13 o powierzchni – 0,0982 ha, w tym RIIIa – 0,0982 ha), zbywana wraz z udziałem: 104/1000 w dz. nr 230/10, 133/1000 w dz. nr 230/12 oraz z udziałem 59/1000 w dz. nr 230/19 stanowiących drogi dojazdowe. Cena wywoławcza 32.000,00 zł, wadium 3.200,00 zł.
– działka nr 230/14 o powierzchni – 0,1355 ha, w tym RIIIa – 0,1355 ha), zbywana wraz z udziałem: 143/1000 w dz. nr 230/10, 184/1000 w dz. nr 230/12 oraz z udziałem 82/1000 w dz. nr 230/19 stanowiących drogi dojazdowe. Cena wywoławcza 43.800,00 zł, wadium 4.380,00 zł.
– działka nr 230/15 o powierzchni – 0,1025 ha, w tym RIIIa – 0,1025 ha, zbywana wraz z udziałem: 109/1000 w dz. nr 230/10, 140/1000 w dz. nr 230/12 oraz z udziałem 61/1000 w dz. nr 230/19 stanowiących drogi dojazdowe. Cena wywoławcza 31.200,00 zł, wadium 3.120,00 zł.
– działka nr 230/16 o powierzchni – 0,3081 ha, w tym RIIIa – 0,3081 ha), zbywana wraz z udziałem: 326/1000 w dz. nr 230/10, 419/1000 w dz. nr 230/12 oraz z udziałem 185/1000 w dz. nr 230/19 stanowiących drogi dojazdowe. Cena wywoławcza 83.200,00 zł, wadium 8.320,00 zł
– działka nr 230/17 o powierzchni – 0,2695 ha, w tym RIIIa – 0,2695 ha, zbywana wraz z udziałem: 162/1000 w dz. nr 230/19 stanowiącej drogę dojazdową. Cena Wywoławcza 74.200,00 zł, wadium 7.420,00 zł
– działka nr 230/20 o powierzchni – 0,1335 ha, w tym RIIIa – 0,1335 ha).Cena wywoławcza 37.700,00 zł, wadium 3.770,00 zł
UWAGA:
Do ceny nabycia zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz obowiązujący podatek VAT.

W m.p.z.p. przedmiotowe działki oznaczone są następująco:
-nr 230/3 – tereny o funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o skoncentrowanych układach zabudowy (MM7.1/MM3.1). Funkcja dopuszczalna – zieleń parkowa.
-nr 230/4, 230/5, 230/6, 230/7, 230/8, 230/9 – tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o skoncentrowanym układach zabudowy (MM7.1). Funkcja dopuszczalna – zieleń parkowa.
-nr 230/10, 230/19 –tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o skoncentrowanym układach zabudowy ( MM7.1), tereny dróg i ulic publicznych (KL5), tereny funkcji mieszanej – usługowej oraz produkcyjnej (strefy przedsiębiorczości) – U3.
-nr 230/11, 230/14, 230/16 – tereny dróg i ulic publicznych (KL5) / – tereny funkcji mieszanej – usługowej oraz produkcyjnej (strefy przedsiębiorczości) U3.
-nr 230/12, 230/13, 230/15, 230/17, 230/20 – tereny funkcji mieszanej – usługowej oraz produkcyjnej (U3).
Funkcje dopuszczalne (dla 230/10, 230/19, 230/11, 230/14, 230/16, 230/12, 230/13, 230/15, 230/17, 230/20): mieszkaniowa (wyłącznie, jako wbudowana, nieprzekraczająca 10 % powierzchni użytkowej), zieleń parkowa, turystyka, sport i rekreacja oraz urządzenia komunikacji samochodowej.

print

Zobacz także: