„Filozofia poza akademicką narracją (czym jest?)” – wykład dra Janusza Maja

21.08.2023r.
Drukuj

Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu zaprasza na wykład dra Janusza MajaFilozofia poza akademicką narracją (czym jest?)”


Jakuby Święto Starego Miasta

XII Spotkanie z filozofią

Dom Jakuba Böhme 27 sierpnia 2023 r. / niedziela / godz. 16:00

 

Filozofia poza akademicką narracją to  – w najprostszym ujęciu – filozofia wyrastająca z życia, to filozofia, która pozwala człowiekowi nadać określony sens  jego własnej egzystencji. To filozofia pokazująca swą przydatność w codziennym życiu, dla której najważniejsze jest wezwanie do przemyślenia swojego życia i namysłu nad wszystkim, co się na niego składa.

Czy filozoficzny namysł nad życiem odrzucający zainteresowania poznawczo-metafizyczne  można – w sensie ścisłym – nazywać filozofią? A jeśli tak, to w jakim znaczeniu? Co to znaczy, że źródłem takiej filozofii nie są dociekania typowo akademickie a doświadczenie życia?

W czasie spotkania filozoficznego będziemy poszukiwać odpowiedzi na tak postawione pytania.

Dr Janusz Maj – filozof, pedagog, dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Autor książki Wezwanie mowy. Myślenie mowy, liturgia i piękno w filozofii Franza Rosenzweiga oraz wielu artykułów z zakresu filozofii i pedagogiki. Nauczyciel akademicki, nauczyciel etyki i filozofii w szkołach średnich, pedagog społeczny, edukator senioralny. Interesuje się przede wszystkim filozofią i pedagogiką dialogu, które rozwija w duchu aktualnych problemów społecznych i edukacyjnych.

źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu

print

Zobacz także: