Firmy posiadające pozwolenie na wywóz ścieków

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zgorzelec

Lp. Nazwa przedsiębiorcy Adres siedziby Telefon
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Łużycka 3

59-900 Zgorzelec

75-775-79-90
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

„NYSA” Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Getta 1a

59-900 Zgorzelec

75-645-68-60
3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 4

59-970 Zawidów

75-778-87-26
4. Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna

„SUPLAZ” Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 7A

59-975 Sulików

75-721-07-22
5. Daniel Pażenczewski

F.H.U. „DANIEL”

Gronów 5

59-900 Zgorzelec

790-808-530

 

 

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zgorzelec

Lp. Nazwa przedsiębiorcy Adres siedziby Telefon
1. Bogdan Burban Radomierzyce 56

59-900 Zgorzelec

515-927-093
2. WC SERWIS Sp. z o.o.

Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

32-271-33-89
3. Citronex Trans Logistic Sp. z o.o. ul. Bohaterów II AWP 64

59-900 Zgorzelec

75-772-19-67
4. TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29

03 – 044 Warszawa

22-614-59-79
5. mToilet Sp. z o.o ul. Toruńska 31

03-226 Warszawa

Infolinia

800-000-800