Firmy posiadające pozwolenie na wywóz ścieków

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zgorzelec

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Łużycka 3
59-900 Zgorzelec
Tel. 75-775-79-90

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Getta 1a
59-900 Zgorzelec
Tel. 75-645-68-60

Citronex Trans Logistic Sp. z o.o.
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64
59-900 Zgorzelec
Tel.75-772-19-67

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 4
59-970 Zawidów
Tel. 75-778-87-26

Bogdan Burban
Radomierzyce 56
59-900 Zgorzelec
Tel. 515-927-093

Międzygminna Spółka
Wodno-Kanalizacyjna
„SUPLAZ” Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 7A
59-975 Sulików
Tel. 75-721-07-22

Daniel Pażenczewski
F.H.U. „DANIEL”
Gronów 5
59-900 Zgorzelec
Tel. 604-705-681

WC SERWIS Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
ul. Szybowa 2
41-808 Zabrze
Tel. 32-271-33-89

TOI TOI Polska Sp. z o.o.
Płochocińska 29
03-044 Warszawa
Tel.: 22 614 59 79
mToilet Sp. z o.o.
ul. Toruńska 31,
03-226 Warszawa
Infolinia 800 000 800