Funkcjonowanie organizacji pozarządowych na terenie Gminy Zgorzelec

07.04.2020r.
Drukuj

Działając na podstawie § 1 ust.2 umowy zawartej z organizacjami pozarządowymi na realizację zadania publicznego oraz ogłoszonym stanem epidemii, a co za tym idzie zamkniętymi placówkami, obiektami oraz pomieszczeniami, w których realizowane są zadania, zakazem organizacji spotkań, zgromadzeń i imprez, zakazem bezcelowego przemieszczania się mieszkańców informuję co następuje:
1. Przypominam, że zgodnie z umową, niewykorzystaną kwotę dotacji przyznaną na dany rok budżetowy Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić Zleceniodawcy (dotyczy np. nie zrealizowanych zadań typu treningi, imprezy okolicznościowe, itp.),
2. wstrzymuję, na czas trwania obostrzeń związanych z epidemią, podpisywanie umów w ramach przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych,wyłonionych w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert w dniu 17.01.2020 r.
3. wstrzymuję także kolejne transze płatności za zadania na realizację których umowy zostały już podpisane,
4. W sytuacjach wymagających konsultacji należy kontaktować się z odpowiednim pracownikiem urzędu gminy. Jednocześnie informuję, że w momencie odwołania stanu epidemii związanej z koronawirusem wszystkie zatwierdzone wcześniej zadania zostaną ponownie przeanalizowane pod względem celowości ich realizacji i w związku z potrzebą dostosowania się gminy do nowej sytuacji gospodarczej.

W związku z powyższym apelujemy do Państwa o wstrzymanie działań i prowadzenie Organizacji w sposób nie pozwalający na powstanie zadłużeń i ponoszenie wydatków bez zabezpieczenia finansowego oraz innych problemów organizacyjnych dotyczących Waszego funkcjonowania.

print

Zobacz także: