Głos wójta – Jesteśmy przed budżetem

23.11.2021r.
Drukuj

Trudno jest żyć w otoczeniu pełnym chaosu, gdzie brakuje stabilizacji, zaskakują nas ciągłe zmiany prawa, narastająca inflacja czy zagrożenia epidemiologiczne. To trudny czas dla nas wszystkich kiedy zada-jemy sobie pytania, na które nie znamy odpowiedzi a docierające do nas, z różnych  środowisk, informacje są pełne sprzeczności. Odczuwamy to w życiu prywatnym oraz w kierowaniu i planowaniu życia samorządowego.

Niepewność jutra, tego czym nas zaskoczy, jakie rozwiązania zostaną wdrożone powoduje zaburzenia naszego życia. Bo jak planować inwestycje domowe kiedy nie wiemy ile za pół roku będzie kosztował wyjazd na urlop, prąd, gaz, woda czy  materiały budowlane. Możemy z tego zrezygnować, ale dlaczego? Pracując ciężko i solidnie chcemy żyć coraz lepiej i wygodniej. To wszystko przekłada się także na finanse samorządu. Coraz mniej w naszym życiu samorządności, bo jak wychodzić naprzeciw zgłaszanym, przez mieszkańców, potrzebom publicznym, kiedy nieznane są finansowe podstawy.

Samorząd funkcjonuje sprawnie i skutecznie wtedy gdy zabezpieczone ma, w odpowiedniej ilości środki finansowe. Podstawowe składniki to dotacje, subwencje, podatki i gospodarka mieniem komunalnym. Każde wprowadzenie dodatkowych zadań w końcowym efekcie dociera do samorządu, zwiększając koszty jego funkcjonowania. To gminy muszą zabezpieczyć środki na planowane centralnie podwyżki wynagrodzeń, mediów, bo z pewnością nie pokrywa tego przekazywana subwencja. Jesteśmy często zaskakiwani skalą ograniczeń i nakazów. Co wówczas robić, pozostaje rezygnacja z niektórych działań inwestycyjnych, modernizacyjnych czy społecznych. Praktycznie kończą się możliwości zwiększania dochodów własnych a część przekazanych gminom środków obwarowana jest ograniczeniami obejmującymi możliwości ich przeznaczenia. Samorząd gminny, który w swojej postaci jest najlepszym z tego co mogło się przytrafić Polsce lokalnej, funkcjonuje sprawnie, na co ma wpływ wiele czynników. Oczywiście oprócz wspomnianych wcześniej finansów ważnym jest odpowiednio dobrana kadra, styl zarządzania i zaangażowanie mieszkańców.

Osiągnięcia samorządu, sprawdzone lokalne funkcjonowanie i skala zaufania społecznego spowodowały, że wszyscy garną do gmin. Jest to logiczne, bo gmina jest najbliżej i raczej większość wie, gdzie się znajduje, mieszkańcy znają swojego Wójta, pracowników gminy, radnych czy sołtysów. Czują się w urzędzie swojsko i na tworzeniu takiej atmosfery nam zależy. Jesteśmy już przyzwyczajeni, że choć duża część zgłaszanych zadań nie należy do gminy, to staramy się wspierać zainteresowanych przy odpowiednim ich ukierunkowaniu. Trzeba podkreślić, że w samorządach funkcjonuje zasada, że można wykonywać takie zadania, które ustawowo są im przypisane. Zatem, choćbyśmy chcieli, części spraw nie jesteśmy w stanie wykonać bo należą np. do zadań własnych powiatu.

Ponieważ jesteśmy na końcu łańcucha samorządowego, który stanowi również przedłużone ramie administracji, musimy dostosować się do życia pełnego zmienności, chaosu, złożoności i niejednoznaczności. Dodając do tego wzrastające potrzeby społeczne i nowe oczekiwania, problemy zwiększają się w niespotykanej skali. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że potrzeby samorządowe nigdy się nie skończą, to zawsze niezamknięta lista zadań, których raczej przybywa mimo zrealizowania innych. Taka jest rzeczywistość życia samorządu gminnego. Często słysząc o „rewelacyjnych” rozwiązaniach i zabezpieczeniach finansowych drżę, jak to będzie w życiu i czy te nowe środki nas nie ograniczą lub czy będziemy na liście gmin, które je otrzymały.

Ta garść refleksji należy się Państwu ponieważ samorząd to my wszyscy. Mówiłem wielokrotnie, że będę informował na bieżąco o tym co dotyczy naszej wspólnoty. Listopad jest miesiącem, w którym przymierzamy się do konstrukcji budżetu na kolejny rok, jak na razie towarzyszy nam, przy tym działaniu, sporo niepewności. W niektórych przypadkach będzie-my działać ostrożnie choć nie zamierzamy rezygnować z dobrego tempa inwestycyjnego. Wiem, że pewne zapisy będą ogólne, pamiętajmy jednak o tym, że budżet ma to do siebie, że może być korygowany w trakcie roku. Zatem będziemy działać w takim zakresie na ile pozwolą nam przepisy i finanse.

Piotr Machaj

print

Zobacz także: