Głos Wójta – Jesteśmy solidarni z Ukrainą

16.03.2022r.
Drukuj

Po rosyjskiej agresji na Ukrainę polskie samorządowe miasta i gminy zamieniły się w koordynatorów zbiórek darów przekazywanych różnymi ścieżkami Ukrainie. Nasza gmina włączyła się bardzo szeroko w całą akcję. W pierwszej kolejności:

– powołałem gminny zespół do spraw pomocy uchodźcom z Ukrainy,

– uruchomiłem specjalne numery telefonów, gdzie udzielamy informacji i zbieramy dane o możliwościach przyjęcia uchodźców do domów prywatnych, potrzebach i zasadach zakwaterowania. Telefony kontaktowe: 515 452 370 i 515 452 301

– przeprowadziliśmy w 23 punktach całej gminy, zbiórkę darów dla Ukrainy,

– zorganizowaliśmy transport darów do powiatowego punktu zbiórki. Darów przekazaliśmy praktycznie na całego TIR-a,

– wysłaliśmy autobus po uchodźców do Wrocławia,

– zorganizowaliśmy punkty przyjęć uchodźców (przygotowanych 96 miejsc), 5 marca przyjęliśmy już 60 uchodźców.

Jesteśmy w gotowości przez 24 godziny na dobę, bo wiemy, że to początek potrzeb, których z pewnością będzie jeszcze więcej.

Uruchomiliśmy możliwość zbiórki pieniędzy przeznaczonych na wsparcie uchodźców z Ukrainy:

57 1160 2202 0000 0004 7618 4709

kod SWIFT: BIGBPLPW

Tytuł przelewu:

„Darowizna – dla uchodźców z Ukrainy – zarządzanie kryzysowe”

Jestem dumny z naszych mieszkańców. Zbiórka pomocy rzeczowej odbywała się w świetlicach, szkołach i remizach. Rozpoczęta w gminie akcja na szeroką skalę przebiegała sprawnie i pokazała wielką ofiarność naszej wspólnoty gminnej. Zebrane dary przeznaczone zostały dla mieszkańców, którzy bohatersko bronią kraju i dla tych, którzy musieli uciekać z ojczyzny, by ratować dzieci i przetrwać najtrudniejsze dni wojny. Zebrane dary zostały posegregowane, zapakowane w opisane kartony i przekazane do oficjalnego punktu zbiórki zorganizowanego przez powiat zgorzelecki. Wykonano ogrom pracy za którą dziękuję sołtysom, radom sołeckim, opiekunom świetlic, radnym, strażakom z OSP, Kołom Gospodyń Wiejskich, pracownikom GOK, CRT, GOPS i urzędu oraz gminnych placówek oświatowych. Szczególnie chcę podziękować właścicielom busów i przedsiębiorcom którzy pomogli nam sprawnie przetransportować dary. Podkreślam, że każdy do kogo zwróciliśmy się o wsparcie wyraził zgodę i zadeklarował dalszą pomoc. To buduje i pokazuje jak my jako Polacy podchodzimy do tragedii wywołanej wojną.

Dzisiaj staramy się na bieżąco monitorować sytuację i naszą pomoc kierować tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Przebywające na terenie gminy dzieci zostaną objęte szczególną pomocą, w tym edukacją, dodatkowymi zajęciami i atrakcjami. Zapraszam do pomocy organizacje pozarządowe i instytucje specjalizujące się w wsparciu psychologicznym, medycznym i socjalnym. Chcemy, przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy stworzyć zainteresowanym możliwość podjęcia pracy. Wszystko po to by nasi goście poczuli się w pełni ludźmi wartościowymi i potrzebnymi.

Zwracam się do wszystkich z jeszcze jedną prośbą, bądźmy dla naszych gości życzliwi, pomagajmy na ulicach, w urzędach i sklepach. Jednak nie zarzucajmy ich gradem pytań. Pozwólmy by nie musieli wracać myślami do chwil podjęcia ciężkich decyzji porzucenia domów, widoków latających nad głowami rakiet i wrogich samolotów.

Zdaję sobie sprawę z tego, że jako gmina wiejska nie mamy tylu możliwości co duże miasta, ale nasza gościnność i chęć pomocy jest taka sama. Będziemy się dzielić tym na co nas stać, będziemy pomagać bo to nasz ludzki obowiązek.

Wiem, że sytuacja jest rozwojowa, a potrzeby pojawiać będą się różne, dlatego będę Państwa na bieżąco o nich informował. Zaglądajcie zatem na nasze strony, to dobry system komunikacji. 

Nasze działania obejmujące wsparcie narodu ukraińskiego nie mogą jednak spowodować zaniedbania codziennych obowiązków. Bo nasze sprawy są naszym życiem o jakość którego musimy dbać. Nie zatrzymujemy zatem tempa prac obejmujących przygotowania dokumentacji nowych inwestycji, walczymy o środki na ich realizację. Działania mieszkańców i ofiarność jeszcze bardziej przekonuje mnie, że warto dla takiej społeczności pracować i poświęcać swoją energię. Jeśli działania podejmowane są wspólnie zawsze osiągany jest lepszy wynik, zatem łączmy siły, rozwijajmy naszą gminę i wspierajmy potrzebujących.

Wójt Piotr Machaj

print

Zobacz także: