Głos Wójta – udane świętowanie

22.09.2021r.
Drukuj

foto: D. Miłoszewicz

Transgraniczne Święto Chleba, na którym spotkałem się z mieszkańcami wszystkich sołectw gminy pokazało, jak dużo w nas jest potrzeby uczestnictwa w takich spotkaniach. Myślę, że  radosna atmosfera, długa zabawa i przygotowania reprezentacji sołeckich były swoistym podziękowaniem dla rolników za ich trud, a także dla pracowników samorządowych, członków OSP, firmy cateringowej, orkiestry KWB Turów, pensjonariuszy ze schroniska św. Alberta i przedsiębiorców, którzy razem, przez kilka dni, przygotowywali teren i budowali miasteczko dożynkowe.

Osobiście podczas rozmów z uczestnikami słyszałem, że Transgraniczne Święto Chleba, to udane spotkanie mieszkańców gminy. Podkreślam, że takich rozmów było dużo a pozytywne opinie przekazywali mieszkańcy i zaproszeni goście.

Na uwagę zasługują wykonane z wielką starannością wieńce dożynkowe, które za-wsze stanowią podstawową dekorację uroczystości. Ważne, że każde sołectwo znalazło czas i pomysł na prezentację tegorocznych plonów. Konkurs na najbardziej atrakcyjne wieńce jest od lat trudnym konkursem dlatego jurorzy posiłkują się ocenami przekazywanymi przez szefów delegacji sołeckich. Pierwszy raz zaproponowaliśmy konkurs pod nazwą „Inspiracje Chlebowe” i „Świat makowca”. Do konkursu chleba zgłosiło się 14 zainteresowanych, a do świata makowca zgłoszono 19 ciast. Osobiście nie był bym w stanie ocenić, który bochen chleba był najciekawszą inspiracją i który makowiec był najsmaczniejszy, najładniejszy i wymagał najwięcej pracy. Przyznać nagrody zawsze trzeba, zrobili to niezależni jurorzy. Jeszcze raz chcę wszystkim podziękować za pracę przy prezentacji plonów, wypieku chleba i makowców. Bez Waszej pracy Transgraniczne Święto Chleba straciłoby bardzo dużo na swojej atrakcyjności i pewnie nie byłoby tak dobrze oceniane. To święto związane z podziękowaniem za wszystko co robicie na roli, za każdy kłos, warzywo i owoc. To święto dla Was i bez Was jego organizacja straciłaby sens.

Jest jeszcze kilka spraw o których chciałbym powiedzieć. Pierwsza, to atmosfera wspólnego świętowania, ozdabiana szerokimi uśmiechami, które przekonywały do tego, że w sołectwach są często duże grupy ludzi, którzy wzajemnie się szanują i lubią ze sobą przebywać. Kolejna to zaangażowanie gospodarzy, którzy robili wszystko by ugościć przybyłych i pokazać, że Żarska Wieś potrafi się zmobilizować i jest do organizacji tak dużych spotkań gotowa. Dziękuje Wam za to i podkreślam, że wybór miejsca był słuszny, a Wasze zaangażowanie zasługuje na uznanie. Podczas tego swoistego podsumowania chcę również zauważyć wsparcie jakiego udzieliły nam firmy w za-kresie prac drogowych i oświetleniowych. Dziękuję bo bez Was byłoby trudno.

W działaniach transgranicznych ważna jest współpraca z partnerem zagranicznym. Było nim Starostwo Görlitz, kolejny raz okazało się że to dobry partner, z którym organizacja święta była przyjemnością, dziękuję Wam za wspólną pracę.  Nie mogę pominąć zaangażowania pracowników GOK-u, OSP, gminnych urzędników, CRT. Doświadczenie tych osób jest gwarantem dobrze zorganizowanych dożynek. Nawet jeśli z czymś są problemy, to oni zawsze znajdują rozwiązania pracując jednocześnie bardzo ciężko przy organizacji dożynek. Jest jeszcze jedna kwestia organizacyjna. Od szeregu lat korowód dożynkowy dochodzi na stadion i stojąc na murawie oczekuje na przekazanie wieńców. Trwa to długo i jest zbyt męczące dla uczestników. Zastanowimy się nad zmianą tej części scenariusza w ko-lejnych latach. Kończąc jeszcze raz dziękuję wszystkim za przybycie i wspólną zabawę. Skończyło się Transgraniczne Święto Chleba ale świąteczna atmosfera pełna pogody i radości niech trwa dalej.

Piotr Machaj

print

Zobacz także: