Gmina Zgorzelec otrzymała środki na przebudowę świetlicy wiejskiej w Łagowie

18.09.2023r.
Drukuj

Gmina Zgorzelec otrzymała środki w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 6 – PGR na zadanie pn. „Przebudowa wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Łagowie” – Kwota przyznanej promesy to  2 miliony zł.

Zadanie obejmuje przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Łagowie, która zostanie podzielona na dwie strefy – jedną związaną bezpośrednio ze świetlicą wiejską w ramach której prowadzone będą zajęcia rekreacyjne, kulturalne, edukacyjne i profilaktyczne oraz drugą sportową związaną z działalnością klubu piłkarskiego Iskra Łagów.

W budynku zaprojektowano następujące pomieszczenia użytkowe: sale świetlicy, zaplecze kuchenne, zaplecze techniczne, dwie szatnie, pomieszczenie dla sędziów, pełne węzły sanitarne, pomieszczenia wc, salę dla organizacji pozarządowych. Rozwiązania projektowe przyjęte w budynku świetlicy wiejskiej zapewniają niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne.

W ramach robót budowlanych zostanie wykonana przebudowa budynku polegająca na przeprowadzeniu prac konstrukcyjnych, wykończeniowych oraz jego rozbudowa w celu powiększenia istniejącej sali świetlicy wiejskiej jak i uzyskania nowych dodatkowych pomieszczeń

Inwestycja wynika z zapotrzebowania lokalnej społeczności, pozwoli wyrównać szanse rozwojowe oraz umożliwi integrację i aktywizację mieszkańców.

print

Zobacz także: