Gmina pozyskała środki z programu „Aktywna tablica”

15.12.2020r.
Drukuj

Gmina Zgorzelec pozyskała dofinansowanie w wysokości 28 tys. zł w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” dla gminnych placówek oświatowych.

Wsparcie z rządowego programu trafi do dwóch szkół z terenu naszej gminy. Po 17,5 tys. zł (z czego po 3,5 tys. zł jest wkładem własnym gminy) otrzyma Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Jerzmankach oraz Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Trójcy na wyposażenie informatyczno-dydaktyczne szkół.

Program „Aktywna tablica” opiera się na założeniu, iż jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

print

Zobacz także: