Gmina trzecia, Powiat piąty!

07.01.2020r.
Drukuj

W obecności burmistrzów, wójtów, radnych, przedstawicieli Sejmiku Dolnośląskiego odbyło się uroczyste podsumowanie XX jubileuszowych Igrzysk LZS Mieszkańców Wsi – Miast za 2019 rok. Spotkanie odbyło się 13 grudnia 2019 roku w Krosnowicach koło Kłodzka. 

Powiat Zgorzelecki, wśród 26 powiatów startujących w XX Igrzyskach zając wysokie V miejsce, wyższe o dwie lokaty niż w 2018 roku. Piękny puchar dla Powiatu Zgorzeleckiego na ręce Starosty Artura Bielińskiego wręczył Franciszek Haber – Przewodniczący Zrzeszenia LZS Powiatu Zgorzeleckiego.

Na tak wysoką pozycję Powiatu składa się: organizacja sześciu turniejów strefowych w relacji Bolesławiec – Lubań – Zgorzelec, organizacja trzech dużych turniejów o zasięgu makroregionalnych w randze Mistrzostw Dolnego Śląska w: tenisie stołowym w Sulikowie, w lekkiej atletyce w maju w Zgorzelcu i piłce siatkowej kobiet w Zgorzelcu. Poza tym, Powiat Zgorzelecki uczestniczył w 15 finałach dolnośląskich, przysparzając gminie i powiatowi odpowiednią liczbę punktów do klasyfikacji gmin i powiatów.

Powiat Zgorzelecki w 2019 roku to jedyny powiat w województwie, który zorganizował aż trzy duże imprezy sportowe, pozostawiając za sobą takie powiaty jak: świdnicki, lubiński, oławski, legnicki, kłodzki i wiele innych.

Władze Dolnośląskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych ma pełne zaufanie, przydzielając miejscowym działaczom organizację tak dużych imprez.

Podczas uroczystego podsumowania XX Igrzysk LZS wyróżniono kilku działaczy z powiatu zgorzeleckiego, którzy wnoszą duży wkład w rozwój sportu i kultury fizycznej. Dotyczy to: Emila Wajdę, Grzegorza Miłoszewicza, Małgorzaty Korelin, Franciszka Habera. Temu ostatniemu dodatkowo przyznano certyfikat „Serce dla sportu” przez Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych we Wrocławiu.

W ocenie wykonania zadania publicznego jakim były XX Jubileuszowe Igrzyska LZS należy odnotować, że Gmina Zgorzelec od kilku lat zajmuje miejsce na podium (przez ostatnie dwa lata na trzecim miejscu – startuje ok. 90 gmin), natomiast powiat w przedziale 5-7 miejsca.

Puchar dla powiatu za V miejsce w klasyfikacji powiatów był mocno zapracowany, albowiem w 2019 roku był awans o dwie pozycje w górę. Główny organizator Igrzysk LZS i jej koordynator dziękuje kierownictwu Gminy i Powiatu za pomoc w realizacji XX Igrzysk LZS.

źródło: LZS Powiat Zgorzelecki

print

Zobacz także: