Gmina wspiera mieszkańców – spotkania informacyjno-promocyjne

28.04.2021r.
Drukuj

W dniach 22-23.04.2021 r. w świetlicach wiejskich w Łagowie, Trójcy i Koźminie odbyły się spotkania informacyjno-promocyjne z kandydatami z terenu gminy Zgorzelec, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec”.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Zgorzelec, w tym aktywizacja zawodowa wśród osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie od 01 kwietnia 2021r. do 30 czerwca 2023 r.

Projekt realizowany  jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na spotkaniu kandydaci zostali zapoznani z:

  • Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa, który to dokument określa zasady i procedury rekrutacji kandydatów do projektu oraz warunki uczestnictwa w projekcie.
  • Formami wsparcia: propozycjami kursów/szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, organizację staży dla uczestników i zajęcia profilaktyczne, praca socjalna.
  • Prawami i obowiązkami Uczestnika Projektu.
  • Z dokumentacją: deklaracją uczestnictwa w projekcie, oświadczeniem uczestnika projektu, ankiet rekrutacyjnych, formularzem zgłoszeniowym.

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem czego dowodem są wypełnione deklaracje i formularze.

Ponadto na spotkaniu kandydaci poznali pracowników socjalnych i asystenta rodziny z którymi będą współpracowali.  Na spotkaniu była obecna również kadra zarządzającą.

Bogumiła Hamielec
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

print

Zobacz także: