Gmina Zgorzelec 8. gminą w Polsce

26.01.2021r.
Drukuj

Gmina Zgorzelec uplasowała się na 8. miejscu w kategorii „Gmina wiejska 2020 roku” Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów i Gmin.

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Zwycięstwo danego samorządu wiąże się z przyznaniem tytułu „Dobry Polski Samorząd”.

Eksperci ZPP wydają opinię według kryteriów ujętych w dziewięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego;  promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Kategorie w których nasza gmina zdobyła najwięcej punktów to przede wszystkim za wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań publicznych, opracowanie strategii rozwoju, pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych oraz za pracownie informatyczne znajdujące się w placówkach oświatowych.

Maksymalne liczby punktów uzyskaliśmy również dzięki modernizacji i cyfryzacji urzędu, rozwój kompetencji urzędników przez specjalistyczne szkolenia, usprawnienie procedur – elektroniczny obieg dokumentów oraz udostępnienie urzędu dla osób niepełnosprawnych.

print

Zobacz także: