Gmina Zgorzelec 9 gminą w Polsce

09.02.2022r.
Drukuj

Gmina Zgorzelec uplasowała się na 9 miejscu w kategorii „Gmina wiejska 2021 roku” Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów i Gmin.

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy. Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Zwycięstwo danego samorządu wiąże się z przyznaniem tytułu „Dobry Polski Samorząd”.

Eksperci ZPP wydają opinię według kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Kategorie w których nasza gmina zdobyła najwięcej punktów to przede wszystkim za wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań publicznych, opracowanie strategii rozwoju, pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych, za wspieranie i aktywizację środowiska senioralnego oraz za wdrażanie lub współfinansowanie programów proekologicznych.

Maksymalne liczby punktów uzyskaliśmy również dzięki modernizacji i cyfryzacji urzędu, za wspieranie inicjatyw integrujących społeczność lokalną, rozwój kompetencji urzędników oraz nauczycieli i pracowników gminnych jednostek oświatowych przez specjalistyczne szkolenia, usprawnienie procedur – elektroniczny obieg dokumentów, za posiadanie w urzędzie możliwości płatności bezgotówkowych oraz udostępnienie urzędu dla osób niepełnosprawnych.

źródło: zpp.pl

print

Zobacz także: