Gmina Zgorzelec działa strategicznie!

21.12.2020r.
Drukuj

Strategia Rozwoju Gminy Zgorzelec na lata 2021 – 2030 będzie dokumentem, który wskaże kierunki jej rozwoju na najbliższe lata.

W Strategii określona zostanie wizja Gminy w 2030 roku, która zostanie zrealizowana dzięki osiąganiu poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych. Do prac nad dokumentem zaangażowani zostaną zarówno pracownicy Urzędu Gminy jak i jednostek budżetowych, przedstawiciele społeczeństwa, stowarzyszeń, szkół. Swoje zdanie będą mogli wyrazić również mieszkańcy – zarówno poprzez ankiety jak i konsultacje społeczne projektu dokumentu.

Proces budowania strategii został zainicjowany spotkaniem roboczym na którym omówiono organizację pracy nad dokumentem. Kolejnym etapem będzie diagnoza strategiczna, którą uzupełnią warsztaty oraz badanie ankietowe wśród mieszkańców.

Zachęcamy do śledzenia postępów prac nad Strategią Rozwoju Gminy Zgorzelec na lata 2021 – 2030.

print

Zobacz także: