Gmina Zgorzelec otrzymała dofinansowanie na przebudowę drogi

19.04.2021r.
Drukuj

W ramach inwestycji w Tylicach zostanie zmodernizowana droga do gruntów rolnych na długości 514 mb.

Gmina Zgorzelec otrzymała dotację celową od Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tylicach”. Inwestycja obejmować będzie przebudowę drogi na dz. nr 253/11, 261 i 303 na łącznej długości 514 mb. Planowany termin zakończenia inwestycji określa się na koniec lipca 2021 roku.

print

Zobacz także: