Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – nabór uczestników

25.02.2022r.
Drukuj

Trwa nabór uczestników projektu „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec”

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w projekcie i  jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo, zapraszamy do zgłoszenia się w celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych oraz zapoznania się z ofertą wsparcia w ramach projektu do: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, ul.  T. Kościuszki 70.

Planowane kursy w roku 2022:

  • Kurs prawa jazdy kat. B
  • Kurs prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną
  • Kurs kasy fiskalnej
  • Kurs na wózek widłowy.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu 75 77 52 667.

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. Płeć nie będzie miała wpływu na decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

źródło: GOPS w Zgorzelcu

print

Zobacz także: