Gminna Ewidencja Zabytków

10.04.2024r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, iż rozpoczął prace nad aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Zgorzelec.

Aktualizacja obecnie obowiązującej Gminnej Ewidencji Zabytków ma na celu usunięcie nieprawidłowości w dotychczas sporządzonych kartach adresowych obiektów zabytkowych, jak również wyłonienie obiektów już nieistniejących, bądź zmodernizowanych w stopniu powodującym utratę wartości zabytkowych, czy też historycznych. Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Zgorzelec na lata
2025-2028. Prace nad aktualizacją będą trwały do końca lutego 2025r.

Pracownicy Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu, którym zlecono analizę kart adresowych, posiadają zgodę Wójta Gminy Zgorzelec do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz dokumentacji fotograficznej obiektów zabytkowych, zgodnie z zawartą umową na realizację zadania. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i umożliwienie im swobodnego dostępu do nieruchomości w celu wykonania fotografii, niezbędnych do sporządzenia aktualnych kart adresowych obiektów zabytkowych.

Wójt Gminy prowadzi Gminną Ewidencje Zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 840). Właścicieli obiektów ujętych w ewidencji zachęcamy do zapoznania się z przepisami ustawy.

print

Zobacz także: