Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Trójcy

15.05.2023r.
Drukuj

W sobotę 13 maja br. na boisku szkolnym w Trójcy odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przybyłych do Trójcy Strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych w Trójcy, Sławnikowicach, Gronowie i Radomierzycach, druhów z MDP oraz zaproszonych gości przywitali gospodarze Wójt Piotr Machaj oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Arkadiusz Furmaniak.

Nad przebiegiem zawodów czuwała Komisja Sędziowska pod przewodnictwem Głównego Sędziego kpt. Dawida Trociewicza, którą powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu bryg. mgr inż. Artur Czułajewski.

Zawody dla MDP odbyły się w dwóch konkurencjach – sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. Po zaciętej rywalizacji młodych strażaków klasyfikacja końcowa ukształtowała się następująco:

 1. MDP Gronów
 2. MDP Sławnikowice
 3. MDP Trójca
 4. MDP Radomierzyce

Zawody dla OSP również odbyły się w trzech konkurencjach – sztafety pożarniczej z przeszkodami, ćwiczeń bojowych oraz nowej konkurencji musztry, która była osobno oceniana. Zarówno w zmaganiach sprawnościowych jak i umiejętnościach reprezentacyjnych wygrali strażacy z Trójcy. Po zakończeniu zmagań klasyfikacja wygląda następująco:

 1. OSP Trójca
 2. OSP Radomierzyce
 3. OSP Sławnikowice
 4. OSP Gronów

Musztra

 1. OSP Trójca
 2. OSP Sławnikowice
 3. OSP Radomierzyce
 4. OSP Gronów

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim drużynom biorącym udział w zawodach.

Podczas części oficjalnej zawodów nadano honorowe wyróżnienia. Brązową odznakę zasłużony dla ochrony ppoż otrzymał Dh Kazimierz Moździerz. Za zasługi dla rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zgorzelec, Honorowy Krzyż za zasługi otrzymali – Druhna Monika Józefowicz, Dh Sergiusz Czajkowski oraz Dh Maciej Sowa.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu bryg. mgr inż. Artur Czułajewski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu st. kpt. mgr inż. Grzegorz Fleszar, Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Prezes Zarządu Oddziału Związku OSP w Zgorzelcu – Waldemar Błauciak oraz członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu druh Kazimierz Słabicki, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz Radni i Sołtysi gminy.

Po zawodach odbył się „Piknik Strażacki” z okazji Dnia Strażaka przypadający na 4 maja zorganizowany przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach. Podczas pikniku organizatorzy zadbali o poczęstunek dla przybyłych gości, który został przygotowany przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Głównym daniem był pieczony świniak. Wokalistka Nika uświetniła swoim występem imprezę, następnie trwała zabawa taneczna prowadzona przez Dj.

print

Zobacz także: