Gminny Ośrodek Kultury

GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZGORZELCU Z/S W RADOMIERZYCACH

AKTUALNE INFORMACJE DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ 

OFICJALNA STRONA

Na terenie gminy Zgorzelec funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury, w skład którego wchodzą biblioteki i filie biblioteczne, świetlice wiejskie, siłownie. Łącznie w strukturze GOK jest 39 obiektów znajdujących się 19 miejscowościach.

Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu jest gminną instytucją kultury nastawioną na animację środowiska lokalnego oraz edukację kulturalną. Celem  instytucji wytyczonym w statucie GOK jest „…zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie kultury, sportu masowego, bibliotek i świetlic wiejskich”.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Małgorzata Korelin
tel./fax. (75)775-25-59

e-mail: sekretariat@gokzgorzelec.pl