Granty PPGR: komputery dla uczniów

15.12.2022r.
Drukuj

W grudniu nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu komputerowego, zakupionego w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.         

Wójt Piotr Machaj, przekazał sprzęt komputerowy rodzicom reprezentującym dzieci i pełnoletnim uczniom na podstawie umowy darowizny. Zgodnie z Procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego, stanowiącą załącznik do umowy darowizny, każdy obdarowany ma obowiązek, przez okres dwóch lat od daty zakończenia projektu, składać co 6 miesięcy oświadczenie, a także na prośbę Urzędu Gminy udostępnić sprzęt do oględzin w celu weryfikacji jego stanu technicznego.

Gmina Zgorzelec pozyskała z programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym pozyskała łączną kwotę 280 200,00 zł.

print

Zobacz także: