GUS: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności

04.12.2023r.
Drukuj

Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności nieprzerwanie od 1992 roku monitoruje zmiany zachodzące na polskim rynku pracy. Co kwartał dostarcza wiarygodnych i porównywalnych danych dotyczących sytuacji osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo.

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wykorzystywane są przez najważniejsze krajowe i międzynarodowe instytucje m.in. przez ministerstwa, urzędy centralne, NBP, ONZ, UNESCO, Bank Światowy, uczelnie, placówki naukowe.

Realizację badania w poszczególnych województwach koordynują urzędy statystyczne, a do wylosowanych mieszkań/gospodarstw dzwonią ankieterzy statystyczni realizując badanie przez telefon lub odwiedzając gospodarstwa domowe.
Więcej na temat Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności oraz innych badań ankietowych możemy dowiedzieć się na stronie internetowej GUS.

Zebrane w trakcie badań informacje o gospodarstwie domowym i jego członkach podlegają szczególnej ochronie i obowiązuje tu bezwzględnie przestrzegana zasada zachowania tajemnicy statystycznej wynikająca z art. 10 Ustawy o statystyce publicznej.
W pełni zagwarantowana jest więc poufność informacji. Weryfikacji tożsamości ankietera można dokonać na stronie internetowej
lub dzwoniąc do właściwego urzędu statystycznego.

źródło: GUS

print

Załączniki

Zobacz także: