I sesja Rady Gminy Zgorzelec IX kadencji

08.05.2024r.
Drukuj

We wtorek 7 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbyła się I sesja Rady Gminy Zgorzelec IX kadencji. Nowo wybrani Radni oraz Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj złożyli ślubowanie.

Sesję rozpoczął najstarszy wiekiem radny – Józef Ściebura. Odśpiewany został Hymn Polski. Następnie Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenia o wyborze na Radnego oraz zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Zgorzelec, po czym wszyscy złożyli ślubowanie.

Wójt Piotr Machaj w swoim przemówieniu podziękował mieszkańcom za zaufanie i wybór na Wójta Gminy Zgorzelec oraz pogratulował nowo wybranym Radnym.

Kolejnym punktem zgodnie z procedurą był wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy, wybieranych bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Przewodniczącą wybrana została Anna Rakoczy a Wiceprzewodniczącymi Remigiusz Brzęk oraz Adam Turczyn.

Ponadto Radni uchwalili wynagrodzenia dla Wójta Gminy podejmując w tej kwestii stosowną uchwałę oraz powołali składy liczbowe i osobowe stałych komisji Rady Gminy.

print

Zobacz także: