I Sesja Rady Gminy Zgorzelec w dniu 7 maja 2024 r. – godz. 13:00

23.04.2024r.
Drukuj

Zawiadamiam, że w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 1300 w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  odbędzie się I Sesja  Rady Gminy Zgorzelec.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych.
 4. a) Stwierdzenie kworum
 5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy.
 6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących.
 8. a) UCHWAŁA NR 1/24 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zgorzelec.
 9. b) UCHWAŁA NR 2/24 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zgorzelec.
 10. Podjęcie uchwał.
 11. a) UCHWAŁA NR 3/24 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zgorzelec.
 12. b) UCHWAŁA NR 4/24 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Zgorzelec do podpisywania delegacji służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Zgorzelec.
 13. c) UCHWAŁA NR 6/24 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie wskazania delegatów do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
 14. Powołanie składów osobowych komisji stałych Rady.
 15. a) UCHWAŁA NR 7/24 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Zgorzelec, ustalenia ich składu osobowego, przedmiotu działania oraz wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy Zgorzelec

(-) Anna  Rakoczy

print

Zobacz także: