I Sesja Rady Gminy Zgorzelec w dniu 7 maja 2024 r., godz. 13:00 – na żywo

07.05.2024r.
Drukuj

CXIII Sesja nadzwyczajna  Rady Gminy Zgorzelec – 22 kwietnia 2024 r. o godz. 1300

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych.
a) Stwierdzenie kworum
4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy.
5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
6. Wybór Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących.
a) UCHWAŁA NR 1/24 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zgorzelec.
b) UCHWAŁA NR 2/24 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zgorzelec.
7. Podjęcie uchwał.
a) UCHWAŁA NR 3/24 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zgorzelec.
b) UCHWAŁA NR 4/24 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Zgorzelec do podpisywania delegacji służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Zgorzelec.
c) UCHWAŁA NR 5/24 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie wskazania delegatów do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
8. Powołanie składów osobowych komisji stałych Rady.
a) UCHWAŁA NR 6/24 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Zgorzelec, ustalenia ich składu osobowego, oraz przedmiotu działania.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.

Oglądaj na żywo

print

Zobacz także: