Idzie zima, pamiętajmy o potrzebujących!

29.10.2019r.
Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu rozpoczął działania mające na celu łagodzenie negatywnych skutków zimy 2019/2020, które stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych a także osób starszych, samotnych, które nie mają bliskich osób lub nie mogą liczyć na pomoc z ich strony.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Zgorzelec z apelem o czujność i wrażliwość na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na działanie niskich temperatur.

Nie bądźmy obojętni, gdy w pobliżu czy sąsiedztwie są osoby zagrożone i potrzebujące pomocy!

Noc spędzona w niesprzyjających warunkach atmosferycznych przy dodatkowym osłabieniu organizmu może skończyć się tragicznie. Służby nie są w stanie być wszędzie.

 

REAGUJMY

Państwa sygnał może uratować komuś życie. Wystarczy jeden telefon do GOPS w Zgorzelcu, czy na Policję.

TELEFONY KONTAKTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu – 75 77 52 667
Policja – 997; 75 64 94 200

Dzięki wspólnym wysiłkom osoby bezdomne i potrzebujące pomocy nie będą skazane na doświadczanie negatywnych skutków zimy.

Foto. pixabay.com

print

Zobacz także: