II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

04.01.2022r.
Drukuj

Konkurs organizowany jest z inicjatywy Małżonki Prezydenta RP. W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polega m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet czy pielęgnowaniu historii otoczenia.

Etap wojewódzki odbędzie się w formule on-line, natomiast etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.

Zainicjowane przez Małżonkę Prezydenta RP wydarzenie pozwoli na zaprezentowanie i przybliżenie aktywnej działalności, osiągnięć oraz potencjału Kół Gospodyń Wiejskich, dlatego bardzo ważnym jest, aby informacja o konkursie dotarła do jak największej liczby KGW.

Nabór do Konkursu od 20 listopada 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

Co trzeba zrobić?
1. wypełnić kartę zgłoszeniową
2. przygotować krótki materiał audiowizualny na temat Koła

Etapy Konkursu: wojewódzki i ogólnopolski
Wybór Laureatów i Finalistów: ogłoszenie wyników i rozdanie nagród podczas Dożynek Prezydenckich 2022 w Warszawie

Szczegóły

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

print

Załączniki

Zobacz także: