INFORMACJA

18.06.2019r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzele informuje, iż w związku z zaplanowaną na dzień 24 czerwca 2019 r. na godzinę 11.00  sesją Rady Gminy Zgorzelec  i  debatą nad Raportem o stanie gminy za rok 2018 r. mieszkańcy Gminy Zgorzelec  mogą zabierać głos w omawianej debacie w zakresie związanym z treścią raportu.

Treść omawianego raportu  jest dostępna na stronie podmiotowej BIP Gminy Zgorzelec pod adresem:

http://bip.gmina.zgorzelec.pl/content.php?cms_id=115||menu=p1

Warunkiem wzięcia udziału w debacie nad raportem jest złożenie przez mieszkańca  pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób. W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy najpóźniej do dnia 19 czerwca 2019 r. Mieszkańcy (w maksymalnej liczbie 15)  będą dopuszczeni do głosu – jednokrotnego wystąpienia  – według kolejności wpływu ich zgłoszenia.

print

Załączniki

Zobacz także: